Listeyi görüntülemek için kullanılır. Liste başını gösteren bir işaretçi alınır, işaretçinin verilerini ekrana yaz ve işaretçiyi bir sonrakine ilerlet. Bu döngü işaretçi NULL gösterinceye kadar devam eder.


void Liste::ListeyiGoruntele(void)
{
if(ListeSonu==NULL)
cout << "Liste bos.\n";
else
{
Veriler *Bakilan;
Bakilan = ListeBasi;
cout << "Listedeki Veriler\n";
while(Bakilan!=NULL)
{
cout << Bakilan->numara;
cout<<" ";
Bakilan->BolumYaz();
cout.width(3);
cout << "  " << Bakilan->isim << " " << Bakilan->soyisim << endl;
Bakilan=Bakilan->sonraki;

}
}
}

image_pdfimage_print
%d blogcu bunu beğendi: