• 20 Haziran 2024 04:43

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

C++ ve Bağlı Listeler ile Öğrenci Otomasyonu

  • Home
  • Çalışır Tüm Proje Kodu

Çalışır Tüm Proje Kodu

#include <iostream> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define BILGISAYAR 10 #define ELEKTRIK 11 #define CEVRE 12 #define HARITA 13 #define INSAAT 14 #define MAKINA 15 #define MEKATRONIK 16 #define BIYOMEDIKAL 17…

Gruplar

void EnAzBiriniAlan_Bilgisayar(void);

Öncelikle listede ki elemanları yazan metot mantığı ile liste ekrana yazdırılmaya çalışılır, ekrana yazdırılmaya çalışılan elemanın numarası 10 ile başlıyorsa Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir ekrana yaz. Daha sonra yığın ekrana yazdırılmaya…

void SadeceProgramlamaDersiAlanlar(void);

Çalışma mantığı: Öncelikle yığın tepesini ve liste başını gösteren iki işaretçi alınır. Yığın elemanlarını yazdırma metoduna benzer mantıkla yığındaki elemanı ekrana yazmadan önce Liste::OgrenciBul() metodu yardımıyla öğrencinin Veri Tabanı dersini…

void HerIkiDersiAlanlar(void);

Hem Programlama hem de Veri Tabanı derslerini alan öğrencileri yazdırmak için kullanılır. Çalışma mantığı: Öncelikle yığın tepesini ve liste başını gösteren iki işaretçi alınır. Yığın elemanlarını yazdırma metoduna benzer mantıkla…

Global Metotlar

Numara Bölümü Adı Soyadı V.Tabanı Prog 10346 Bilgisayar Mühendisliği Said Yağmahan X X 10583 Bilgisayar Mühendisliği Ender Ariç X X 10783 Bilgisayar Mühendisliği Hüseyin Varol X X 10610 Bilgisayar Mühendisliği…

void BolumYaz(void);

bolum değişkeninin private olmasından dolayı öğrencinin bölümünü ekrana yazmak için kullanılmıştır. void Veriler::BolumYaz(void) { cout << bolum << " Muhendisligi "; }

void BolumBelirle(void);

Öğrencinin okuduğu bölümü tutmak için kullanılan bolum değişkeninin değeri öğrencinin girmiş olduğu numarasına göre otomatik olarak sistem tarafından belirlenmektedir. Bunun için beş basamaklı olan öğrenci numarası analiz edilmektedir. Analiz işlemi…

Veriler Sınıfı

class Veriler { public: int numara; char isim; char soyisim; Veriler *sonraki; Veriler *onceki; void BolumBelirle(void); void BolumYaz(void); private: char bolum; };

Veriler* ListeBasiDondur() , Veriler* ListeSonuDondur()

Liste sonu ve liste başı değişkenleri private olduğundan dolayı değişkenlerin başka değişkenlere ulaşım gerektiğinde döndürmek için kullanılır.