• 31 Mayıs 2024 02:00

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

Çalışır Tüm Proje Kodu

BySait ORHAN

Kas 4, 2011

[cpp]

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define BILGISAYAR 10
#define ELEKTRIK 11
#define CEVRE 12
#define HARITA 13
#define INSAAT 14
#define MAKINA 15
#define MEKATRONIK 16
#define BIYOMEDIKAL 17
#define ENDUSTRI 18
#define YAZILIM 19

using namespace std;
void HerIkiDersiAlanlar(void);
void SadeceProgramlamaDersiAlanlar(void);
void EnAzBiriniAlan_Bilgisayar(void);
void Menu(void);
void SecimiYap(const int secim);

class Veriler
{
public:
int numara;
char isim[15];
char soyisim[15];
Veriler *sonraki;
Veriler *onceki;
void BolumBelirle(void);
void BolumYaz(void);
private:
char bolum[15];
};

class Liste
{
private:
Veriler *ListeBasi;
Veriler *ListeSonu;

public:
Liste()
{
ListeBasi = NULL;
ListeSonu = NULL;
}
~Liste();
Veriler* ListeBasiDondur()  { return ListeBasi; }
Veriler* ListeSonuDondur()  { return ListeSonu; }
bool ListeBosMu();
void ListeyeEkle(void);
void ListeyeEkle(Veriler *Eklenecek);
bool OgrenciBul(const int ArananNumara);
void VeriSil(const int SilinecekNumara);
void ListeyiGoruntele(void);
};

class YiginVerileri
{
public:
int numara;
char isim[15];
char soyisim[15];
YiginVerileri *sonraki;
void BolumBelirle(void);
void BolumYaz(void);
private:
char bolum[15];
};

class Yigin
{
public:
Yigin()
{
YiginTepesi = NULL;
}
~Yigin();
bool YiginBosMu(void)   { return YiginTepesi == NULL; }
int ElemanSayisi(void);
void TepeyeElemanEkle(void);
bool YiginiTara(const int ArananNumara);
void TepedenElemanSil(void);
void TepeElemaniniGoster(void);
void TumElemanlariYaz(void);
YiginVerileri* YiginTepesiDondur()  { return YiginTepesi; }
private:
YiginVerileri *YiginTepesi;
};

Liste *VeriTabani = new Liste();
Liste *Tekler = new Liste();
Liste *Ciftler = new Liste();
Yigin *Programlama = new Yigin();

int main()
{
system("color F0");
Menu();
int secim;
cin >> secim;
SecimiYap(secim);

cout <<"\a\n" << endl;
return 0;
}

// Veriler Metodları
void Veriler::BolumBelirle(void)
{
switch(numara/1000)
{
case BILGISAYAR:
strcpy(bolum, "Bilgisayar");    break;
case ELEKTRIK:
strcpy(bolum, "Elektrik");      break;
case CEVRE:
strcpy(bolum, "Cevre");    break;
case HARITA:
strcpy(bolum, "Harita");      break;
case INSAAT:
strcpy(bolum, "insaat");    break;
case MAKINA:
strcpy(bolum, "Makina");      break;
case MEKATRONIK:
strcpy(bolum, "Mekatronik");    break;
case BIYOMEDIKAL:
strcpy(bolum, "Biyomedikal");    break;
case ENDUSTRI:
strcpy(bolum, "Endustri");    break;
case YAZILIM:
strcpy(bolum, "Yazilim");    break;
}
}

void Veriler::BolumYaz(void)
{
cout << bolum << " Muhendisligi ";
}

//Liste Metotları
bool Liste::ListeBosMu(void)
{
return ListeBasi==NULL && ListeSonu==NULL;
};

void Liste::ListeyeEkle(void)
{
int secim=1;
while(secim==1)
{
Veriler *Eklenecek = new Veriler();
if(Eklenecek)
{
cout << "Yeni Ogrencinin Numarasini Giriniz: ";
cin >> Eklenecek->numara;
if(OgrenciBul(Eklenecek->numara))
{
cout << Eklenecek->numara << " ile daha once kayit alinmistir. Numarayi Kontrol ediniz!\n";
continue;
}
Eklenecek->BolumBelirle();
for(;Eklenecek->numara/1000 >= 20 || Eklenecek->numara/1000 < 10;)
{
cout << "Hatali Numara Girisi! Numarayi Tekrar Giriniz.\n";
cout << "Yeni Ogrencinin Numarasini Giriniz: ";
cin >> Eklenecek->numara;
if(OgrenciBul(Eklenecek->numara))
{
cout << Eklenecek->numara << " ile daha once kayit alinmistir. Numarayi Kontrol ediniz!\n";
Eklenecek->numara = 0;
continue;
}
}
Eklenecek->BolumBelirle();
cout << "Yeni Ogrencinin Adi ve Soyadini Giriniz: ";
cin >> Eklenecek->isim; cin >> Eklenecek->soyisim;
Veriler *SiniflandirmadaKullan = new Veriler();
SiniflandirmadaKullan->numara = Eklenecek->numara;
SiniflandirmadaKullan->BolumBelirle();
strcpy(SiniflandirmadaKullan->isim, Eklenecek->isim);
strcpy(SiniflandirmadaKullan->soyisim, Eklenecek->soyisim);
if(SiniflandirmadaKullan->numara%2 == 0)
Ciftler->ListeyeEkle(SiniflandirmadaKullan);
else
Tekler->ListeyeEkle(SiniflandirmadaKullan);
//Eklenecek Eleman Listenin İlk Elamanı mı?
if(ListeSonu == NULL)
{
ListeBasi = Eklenecek;
ListeSonu = Eklenecek;
ListeSonu->onceki = NULL;
ListeSonu->sonraki = NULL;
}
//Eklenecek Eleman Listenin Başına mı Eklenecek?
else if(ListeBasi->numara > Eklenecek->numara)
{
ListeBasi->onceki = Eklenecek;
Eklenecek->sonraki = ListeBasi;
ListeBasi = Eklenecek;
ListeBasi->onceki = NULL;
}
//Eklenecek Eleman Listenin Sonuna mı Eklenecek?
else if(Eklenecek->numara > ListeSonu->numara)
{
ListeSonu->sonraki = Eklenecek;
Eklenecek->onceki = ListeSonu;
ListeSonu = Eklenecek;
ListeSonu->sonraki = NULL;
}
//Eklenecek Eleman Araya mı Girecek?
else
{

Veriler *Bakilan;
Veriler *Bakilandan_Onceki;
Bakilan = ListeBasi;
while(Eklenecek->numara > Bakilan->numara)
{
Bakilandan_Onceki=Bakilan;
Bakilan = Bakilan->sonraki;
}
Eklenecek->sonraki = Bakilan;
Eklenecek->onceki = Bakilandan_Onceki;
Bakilandan_Onceki->sonraki = Eklenecek;
Bakilan->onceki = Eklenecek;
}

}
cout << "\nYeni Ogrenci Girisi Basarili. Yeni Giris Icin 1 e basiniz.\n"
"Cikmak Icin 1 Disinda Rakam Giriniz.Seciminiz: ";
cin>>secim;
cout<<endl;
}
}

void Liste::ListeyeEkle(Veriler *Eklenecek)
{
if((Eklenecek->numara)/1000 >=10 && (Eklenecek->numara)/1000 < 20)
Eklenecek->BolumBelirle();
else
{
cout << Eklenecek->numara << " numarali ogrenci kayit yapamamaktadir.\n";
return;
}
//Eklenecek Eleman Listenin İlk Elamanı mı?
if(ListeSonu == NULL)
{
ListeBasi = Eklenecek;
ListeSonu = Eklenecek;
ListeSonu->onceki = NULL;
ListeSonu->sonraki = NULL;
cout << Eklenecek->numara << " numarali ogrenci eklendi.\n";
}
//Eklenecek Eleman Listenin Başına mı Eklenecek?
else if(ListeBasi->numara > Eklenecek->numara)
{
ListeBasi->onceki = Eklenecek;
Eklenecek->sonraki = ListeBasi;
ListeBasi = Eklenecek;
ListeBasi->onceki = NULL;
cout << Eklenecek->numara << " numarali ogrenci eklendi.\n";
}
//Eklenecek Eleman Listenin Sonuna mı Eklenecek?
else if(Eklenecek->numara > ListeSonu->numara)
{
ListeSonu->sonraki = Eklenecek;
Eklenecek->onceki = ListeSonu;
ListeSonu = Eklenecek;
ListeSonu->sonraki = NULL;
cout << Eklenecek->numara << " numarali ogrenci eklendi.\n";
}
//Eklenecek Eleman Araya mı Girecek?
else
{
Veriler *Bakilan;
Veriler *Bakilandan_Onceki;
Bakilan = ListeBasi;
while(Eklenecek->numara > Bakilan->numara)
{
Bakilandan_Onceki=Bakilan;
Bakilan = Bakilan->sonraki;
}
Eklenecek->sonraki = Bakilan;
Eklenecek->onceki = Bakilandan_Onceki;
Bakilandan_Onceki->sonraki = Eklenecek;
Bakilan->onceki = Eklenecek;
cout << Eklenecek->numara << " numarali ogrenci eklendi.\n";
}
}

bool Liste::OgrenciBul(const int ArananNumara)
{
//Liste Boş mu?
if(ListeSonu==NULL)
return false;
//Liste Numara Sıralı Olduğundan ArananNumara ListeBasindaki Numaradan Küçükse Listede Yoktur.
else if(ListeBasi->numara > ArananNumara)
return false;
//ArananNumara Listenin Sonundaki Numaradan Büyükse Listede Yoktur.
else if(ListeSonu->numara < ArananNumara)
return false;
Veriler *Bakilan = new Veriler();
Bakilan = ListeBasi;
while(Bakilan != NULL && Bakilan->numara != ArananNumara)
Bakilan = Bakilan->sonraki;
if(Bakilan == NULL)
return false;
else if(Bakilan->numara == ArananNumara)
return true;
}

void Liste::VeriSil(const int SilinecekNumara)
{
Veriler *Silinecek;
//Listede Eleman Var mı?
if(ListeSonu == NULL)
{
cout << "Liste Bos!\n";
return;
}
//Listede Tek Eleman Varsa ve Silinecek Eleman ise
else if(ListeBasi == ListeSonu && ListeBasi->numara == SilinecekNumara)
{
ListeBasi=NULL;
ListeSonu=NULL;
cout << SilinecekNumara << " numarali ogrenci listeden silindi.\nListe bosaldi!\n";
return;
}
//Silinecek Eleman ilk Eleman mı
else if(ListeBasi->numara == SilinecekNumara)
{
Silinecek=ListeBasi;
ListeBasi=ListeBasi->sonraki;
ListeBasi->onceki=NULL;
delete Silinecek;
cout << SilinecekNumara << " numarali ogrenci listeden silindi.\n";
return;
}
//Silinecek Eleman Son Eleman mı
else if(ListeSonu->numara == SilinecekNumara)
{
Silinecek=ListeSonu;
ListeSonu=ListeSonu->onceki;
ListeSonu->sonraki=NULL;
delete Silinecek;
cout << SilinecekNumara << " numarali ogrenci listeden silindi.\n";
return;
}
//Silinecek Eleman için Araya Bak
else
{
Silinecek = ListeBasi;
while(Silinecek != NULL && Silinecek->numara != SilinecekNumara)
Silinecek = Silinecek->sonraki;
if(Silinecek==NULL)
cout << SilinecekNumara << " numarali ogrenci listede bulunamadi.\n";
else if(Silinecek->numara == SilinecekNumara)
{
(Silinecek->onceki)->sonraki = Silinecek->sonraki;
(Silinecek->sonraki)->onceki = Silinecek->onceki;
delete Silinecek;
cout << SilinecekNumara << " numarali ogrenci listeden silindi.\n";
return;
}
}
}

void Liste::ListeyiGoruntele(void)
{
if(ListeSonu==NULL)
cout << "Liste bos.\n";
else
{
Veriler *Bakilan;
Bakilan = ListeBasi;
cout << "Listedeki Veriler\n";
while(Bakilan!=NULL)
{
cout << Bakilan->numara;
cout<<" ";
Bakilan->BolumYaz();
cout.width(3);
cout << "  " << Bakilan->isim << " " << Bakilan->soyisim << endl;
Bakilan=Bakilan->sonraki;

}
}
}

//YiginVerileri Metodları
void YiginVerileri::BolumBelirle(void)
{
switch(numara/1000)
{
case BILGISAYAR:
strcpy(bolum, "Bilgisayar");    break;
case ELEKTRIK:
strcpy(bolum, "Elektrik");      break;
case CEVRE:
strcpy(bolum, "Cevre");    break;
case HARITA:
strcpy(bolum, "Harita");      break;
case INSAAT:
strcpy(bolum, "insaat");    break;
case MAKINA:
strcpy(bolum, "Makina");      break;
case MEKATRONIK:
strcpy(bolum, "Mekatronik");    break;
case BIYOMEDIKAL:
strcpy(bolum, "Biyomedikal");    break;
case ENDUSTRI:
strcpy(bolum, "Endustri");    break;
case YAZILIM:
strcpy(bolum, "Yazilim");    break;
}
}

void YiginVerileri::BolumYaz(void)
{
cout << bolum << " Muhendisligi ";
}

//Yigin Metodları
void Yigin::TepeyeElemanEkle(void)
{
int secim=1;
while(secim==1)
{
YiginVerileri *Eklenecek = new YiginVerileri();
if(Eklenecek)
{
cout << "Yeni Ogrencinin Numarasini Giriniz: ";
cin >> Eklenecek->numara;
if(YiginiTara(Eklenecek->numara))
{
cout << Eklenecek->numara << " ile daha once kayit alinmistir. Numarayi Kontrol ediniz!\n";
continue;
}
Eklenecek->BolumBelirle();
for(;Eklenecek->numara/1000 >= 20 || Eklenecek->numara/1000 < 10;)
{
cout << "Hatali Numara Girisi! Numarayi Tekrar Giriniz.\n";
cout << "Yeni Ogrencinin Numarasini Giriniz: ";
cin >> Eklenecek->numara;
if(YiginiTara(Eklenecek->numara))
{
cout << Eklenecek->numara << " ile daha once kayit alinmistir. Numarayi Kontrol ediniz!\n";
Eklenecek->numara = 0;
continue;
}
}
Eklenecek->BolumBelirle();
cout << "Yeni Ogrencinin Adi ve Soyadini Giriniz: ";
cin >> Eklenecek->isim; cin >> Eklenecek->soyisim;
}
//Eklenecek Eleman Yığınınn ilk elemanı ise
if(YiginTepesi==NULL)
{
YiginTepesi = Eklenecek;
YiginTepesi->sonraki = NULL;
}
else
{
Eklenecek->sonraki = YiginTepesi;
YiginTepesi = Eklenecek;
}
cout << "\nYeni Ogrenci Girisi Basarili. Yeni Giris Icin 1 e basiniz.\n"
"Cikmak Icin 1 Disinda Rakam Giriniz.Seciminiz: ";
cin>>secim;
cout<<endl;
}
}

void Yigin::TepedenElemanSil(void)
{
//Yığınn Boş ise
if(YiginTepesi==NULL)
cout << "Hata! Yigin Bos.\n";
else
{
YiginVerileri *Silinecek;
Silinecek = YiginTepesi;
YiginTepesi = YiginTepesi->sonraki;
delete Silinecek;
cout << "Tepeden Eleman Silindi\n";
if(YiginTepesi == NULL)
cout << "Silme sonucunda yiginda eleman kalmadi.\n";
}
}

void Yigin::TepeElemaniniGoster(void)
{
cout << "Yiginin tepesindeki eleman:\n";
cout << YiginTepesi->numara << " ";
YiginTepesi->BolumYaz();
cout << " " << YiginTepesi->isim << " " << YiginTepesi->soyisim << endl;
}

int Yigin::ElemanSayisi(void)
{
int eleman=0;
YiginVerileri *Bakilan;
Bakilan = YiginTepesi;
while(Bakilan!=NULL)
{
Bakilan = Bakilan->sonraki;
eleman++;
}
return eleman;
}

void Yigin::TumElemanlariYaz(void)
{
cout << "Yigindaki Elemanlar:\n";
YiginVerileri *Bakilan;
Bakilan=YiginTepesi;
while(Bakilan != NULL)
{
cout << Bakilan->numara << " ";
Bakilan->BolumYaz();
cout << Bakilan->isim << " " << Bakilan->soyisim << endl;
Bakilan = Bakilan->sonraki;
}
}

bool Yigin::YiginiTara(const int ArananNumara)
{
YiginVerileri *Bakilan;
Bakilan = YiginTepesi;
while(Bakilan!=NULL && Bakilan->numara != ArananNumara)
Bakilan = Bakilan->sonraki;
if(Bakilan == NULL)
return false;
else if(Bakilan->numara == ArananNumara)
return true;
}

void HerIkiDersiAlanlar(void)
{
YiginVerileri *YiginaBak;
Veriler *ListeyeBak;
YiginaBak = Programlama->YiginTepesiDondur();
ListeyeBak = VeriTabani->ListeBasiDondur();
while(YiginaBak != NULL)
{
if(VeriTabani->OgrenciBul(YiginaBak->numara))
{
cout << YiginaBak->numara << " ";
YiginaBak->BolumYaz();
cout << YiginaBak->isim << " " << YiginaBak->soyisim << endl;
}
YiginaBak = YiginaBak->sonraki;
}
}

void SadeceProgramlamaDersiAlanlar(void)
{
YiginVerileri *YiginaBak;
Veriler *ListeyeBak;
YiginaBak = Programlama->YiginTepesiDondur();
ListeyeBak = VeriTabani->ListeBasiDondur();
while(YiginaBak != NULL)
{
if(!VeriTabani->OgrenciBul(YiginaBak->numara))
{
cout << YiginaBak->numara << " ";
YiginaBak->BolumYaz();
cout << YiginaBak->isim << " " << YiginaBak->soyisim << endl;
}
YiginaBak = YiginaBak->sonraki;
}
}

void EnAzBiriniAlan_Bilgisayar(void)
{
YiginVerileri *YiginaBak;
Veriler *ListeyeBak;
YiginaBak = Programlama->YiginTepesiDondur();
ListeyeBak = VeriTabani->ListeBasiDondur();
while(ListeyeBak != NULL)
{
if((ListeyeBak->numara)/1000 == BILGISAYAR)
{
cout << ListeyeBak->numara << " ";
ListeyeBak->BolumYaz();
cout << ListeyeBak->isim << " " << ListeyeBak->soyisim << endl;
}
ListeyeBak = ListeyeBak->sonraki;
}

while(YiginaBak !=NULL)
{
if( !VeriTabani->OgrenciBul(YiginaBak->numara) && YiginaBak->numara/1000 == BILGISAYAR)
{
cout << YiginaBak->numara << " ";
YiginaBak->BolumYaz();
cout << YiginaBak->isim << " " << YiginaBak->soyisim << endl;
}
YiginaBak = YiginaBak->sonraki;
}
}

void Menu(void)
{
cout << "Seciminizi Kod Numarasina Gore Belirtiniz\n"
"—————————————–\n"
"1. Programlama ve Veri Tabani Dersi Alan Ogrenciler\n"
"2. Sadece Programlama Dersi Alan Ogrenciler\n"
"3. Veri Tabani Dersi A (Tek Numaralilar) Grubu\n"
"4. Veri Tabani Dersi B (Cift Numaralilar) Grubu\n"
"5. Derslerden En az Birini Alip Bilgisayar Muh. Ogrencisi Olanlar\n"
"6. Programlama Dersini Alan Ogrencilerin Sayisi\n"
"Seciminiz: ";
}

void SecimiYap(const int secim)
{
switch(secim)
{
case 1:
HerIkiDersiAlanlar();   break;
case 2:
SadeceProgramlamaDersiAlanlar(); break;
case 3:
Tekler->ListeyiGoruntele(); break;
case 4:
Ciftler->ListeyiGoruntele(); break;
case 5:
EnAzBiriniAlan_Bilgisayar(); break;
case 6:
cout << "Programlama Dersi Alanlarin Sayisi: " << Programlama->ElemanSayisi(); break;
default:
cout << "Gecersiz Secim!\n";
}
}

[/cpp]

One thought on “Çalışır Tüm Proje Kodu”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.