Öncelikle listede ki elemanları yazan metot mantığı ile liste ekrana yazdırılmaya çalışılır, ekrana yazdırılmaya çalışılan elemanın numarası 10 ile başlıyorsa Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir ekrana yaz. Daha sonra yığın ekrana yazdırılmaya çalışılır, bakılan elaman ekrana yazdırılmadan önce numara testine ek olarak öğrencinin iki defa yazdırılmasını engellemek amacıyla numarası listede aranır ve false değeri dönüyorsa ekrana yaz.


void EnAzBiriniAlan_Bilgisayar(void)
{
YiginVerileri *YiginaBak;
Veriler *ListeyeBak;
YiginaBak = Programlama->YiginTepesiDondur();
ListeyeBak = VeriTabani->ListeBasiDondur();
while(ListeyeBak != NULL)
{
if((ListeyeBak->numara)/1000 == BILGISAYAR)
{
cout << ListeyeBak->numara << " ";
ListeyeBak->BolumYaz();
cout << ListeyeBak->isim << " " << ListeyeBak->soyisim << endl;
}
ListeyeBak = ListeyeBak->sonraki;
}

while(YiginaBak !=NULL)
{
if( !VeriTabani->OgrenciBul(YiginaBak->numara) && YiginaBak->numara/1000 == BILGISAYAR)
{
cout << YiginaBak->numara << " ";
YiginaBak->BolumYaz();
cout << YiginaBak->isim << " " << YiginaBak->soyisim << endl;
}
YiginaBak = YiginaBak->sonraki;
}
}

image_pdfimage_print