Windows ortamının en kullanışlı araçlarının başında Powershell komutları gelmektedir. Bu araç sayesinde bir çok işlem kolayca yapılabilmektedir. Powershell komutlarının C# içerisinde kullanılması da aynı şekilde zorlu birçok işlemin kolayca yapılmasını sağlar.

Şimdi adımları yazalım:

 • System.Management.Automation referansını projemize ekliyoruz.
 • System.Collections.Objectmodel” ve System.Management.Automation” referanslarını using ifadesi ile sayfaya ekliyoruz.
 • Powershell işlemini yapacak nesne oluşturulur.
  using (PowerShell PowerShellInstance = PowerShell.Create())    {
  }
  
 • Oluşturulan powershell nesnesine komut ve parametreler eklenir.
  using (PowerShell PowerShellInstance = PowerShell.Create())
  {
  PowerShellInstance.AddScript("param($param1) $d = get-date; $s = 'test string value'; " +"$d; $s; $param1; get-service");
  PowerShellInstance.AddParameter("param1", "parameter 1 value!");
  }
  
 • Powershell komutunun çalıştırılması
  Collection<PSObject> PSOutput = PowerShellInstance.Invoke();
  foreach (PSObject outputItem in PSOutput)
  {
  if (outputItem != null)
  {
  //TODO: do something with the output item
  // outputItem.BaseOBject
  }
  }
  

 

Örnek çalışma:

using (PowerShell PowerShellInstance = PowerShell.Create())
{
// İşlemi 7 saniye durduran komutun eklenmesi
PowerShellInstance.AddScript("start-sleep -s 7; get-service");
// komutun çalıştırılması
IAsyncResult result = PowerShellInstance.BeginInvoke();
while (result.IsCompleted == false)
{
Console.WriteLine("Waiting for pipeline to finish...");
Thread.Sleep(1000);
// might want to place a timeout here...
}
Console.WriteLine("Finished!");     }
image_pdfimage_print
%d blogcu bunu beğendi: