• 6 Aralık 2023 04:42

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

IP bloklarının verebildiği IP adres sayılarının yetersiz olduğu durumda bazı IP adreslerinin DHCP’den silinmesi gerekmektedir. Adresleri tek tek silinebileceği gibi bir powershell scripti ile toplu da silinebilir. Aşağıda yer alan powershell scriprti kullanılarak belli şartları şağlayan IP adreslerini kolaylıkla silebiliriz. Script active directory kullanıcısnın yetkisye sahip olması durumunda kendi bilgisayarında da çalıştırabilir.

Aşağıdaki örnek scripte isminde android, galaxy veya phone geçen ve rezerve olmayan IP adresleri siliniyor. 

$message = New-Object -ComObject wscript.shell

$dhcpServer = Read-Host "Dhcp IP Adresi Giriniz"

$scopeId = Read-Host "Temizlenecek Scope IP Adresi Giriniz"

$ipList = Get-DhcpServerv4Lease -ComputerName $dhcpServer -ScopeId $scopeId | where {($_.HostName -like 'android*' -or $_.HostName -like '*phone*' -or $_.HostName -like '*galaxy*') -and $_.AddressState -NOTlike '*Reservation*'}

Write-Host "Silinecek IP Sayıları"

Write-Host "Android Sayısı: " + ($ipList | where {$_.HostName -like 'android*' -or $_.HostName -like '*galaxy*'}).Count

Write-Host "IPhone Sayısı: " + ($ipList | where {$_.HostName -like '*phone*'}).Count

Write-Host "Toplam: " + $ipList.Count

$confirm = $message.popup("IP adresleri DHCP üzerinden silinecektir. Onaylıyor musunuz?",0 ,"IP Adresini Sil", 4)

if ($confirm -eq 6)

{

$ipList | Remove-DhcpServerv4Lease -ComputerName $dhcpServer

$message.Popup("IP adresleri silinmiştir.", 0, "Bilgi", 0)

}

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.