• 10 Temmuz 2020 18:03

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin – Öğrenmek için Öğretin

Organization Unit Yapısını Başka Bir Domain’e Kopyalama

Active Directory ile uğraşan arkadaşlar bazı sebeplerden dolayı OU yapısını başka bir sunucuya kopyalamak isteyebilirler. Bu işlem için aşağıdaki powershell kodları kullanılabilir. Kodların çalışması için powershellactivedirectory modülünün tanıtılmış olması gerekmektedir.

Öncelikle aşağıdaki kod ile mevcut yapı bir txt dosyasına alınır.


$ou= Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase “OU=LAB,DC=LAB,DC=SE”; $ou.DistinguishedName > ou.txt

Burada “OU=LAB” ifadesinde LAB yerine dışarı aktarılacak OU adı, DC ifadelerinde de LAB yerine domain adı, SE yerine de domain uzantınızı yazınız.

Daha sonra da hedef domainde aşağıdaki kod çalıştırılarak OU yapısı taşınmış olur.

# File with OU structure</pre>
$ou=Get-Content -Path C:\temp\OU.txt

# Get every line from the file

foreach ($iou in $ou)

{

$path=""

$sou=$iou.Split(",")

$nou=$sou.Split("=")

$name=$nou[1]

#  Create OU path

for ($i=1; $i -lt $sou.count; $i++)

{

if  ($path-eq"")

{

$path=$sou[$i]

}

else

{

$path=$path + "," + $sou[$i]

}

}

Write-Host "Creating: $name - $path"

# Create OU structure

New-ADOrganizationalUnit -Name $name -Path "$path"

}

image_pdfimage_print