using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Kontrol_Deyimleri_1
{
    class Program 
    {
        static void Main(string[] args)
        { 
            Random notu = new Random();  // Rastgele sayı üretimi için Random sınıfından bir nesne oluşturuyoruz. 
           byte gecen = 0, kalan = 0;
            for(byte i=0; i<100; i++)
            { 
                int notun = notu.Next(0, 100);   // notu nesnesi üzerinden 0-100 aralığında rastgele sayı üretmek için Next() metodu çağrılıyor.
                Console.WriteLine(notun >= 60 ? "Passed" : "Failed"); 
                int a = notun >= 60 ? gecen++ : kalan++ ; 
            }

            Console.WriteLine("-----------\nGecen: {0,2} |\nKalan: {1,2} |\n-----------", gecen, kalan);
            Console.WriteLine("\n**********************************************");
        } 
    } 
}

image_pdfimage_print