using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication10
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int o_boy, numara=0;
int min_numara, min_boy, fark; // boyu 150 cm’ye en yakın olanın bilgileri ve farkı

Console.WriteLine("Numara giriniz: ");
numara = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (numara < 0)
return;
Console.WriteLine("Boy giriniz: ");
o_boy = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
fark = Math.Abs(150 - o_boy);
min_boy = o_boy;
min_numara = numara;
while (numara > 0)
{
Console.WriteLine("Numara giriniz: ");
numara = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (numara < 0)
break;
Console.WriteLine("Boy giriniz: ");
o_boy = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(Math.Abs(150 - o_boy) < fark) //Math.Abs(x); –> Mutlak değer fonksiyonu
{
min_boy = o_boy;
min_numara = numara;
fark = Math.Abs(150 - o_boy);
}
}

Console.WriteLine("Aranan numara: " + min_numara);
Console.WriteLine("Aranan Boy: " + min_boy);
Console.WriteLine("Fark: " + fark);
}
}
}
</span>

image_pdfimage_print