Malzeme İşlemleri

Sisteme yeni malzeme tipi tanımlamak için kullanılan ekrandır.   Sisteme kayıtlı olan malzeme tiplerini güncelleme amacıyla kullanılan ekrandır. Sisteme kayıtlı olan motorlu malzemelerin listelendiği ekrandır. Burada üzerinde işlem yapılmak istenen malzemeye tıklandığında şekilde görünen mavi ekran açılacaktır ve bu ekran yardımı ile istenen değişiklikler yapılabilir. Sisteme kayıtlı sulama malzemelerinin listelendiği ekrandır. Burada da motorlu malzemelerde... Continue Reading →

Depo İşlemleri

Satın Alma Ekranı   Satın alma işlemlerinin kaydedilmesini sağlayan ekrandır. Bu ekranda miktar ve birim fiyatı girildikten sonra toplam fiyat otomatik olarak hesaplanmaktadır. Depo Çıkış Ekranı Depodan yapılan çıkışların kaydedildiği ekrandır. Burada depodan çıkışı verilecek olan malzeme seçildiğinde miktarın girildiği alanın maksimum değeri seçilen malzemenin depodaki miktarına ayarlanır. Depo Bilgisi Depodaki malzemelerin durumunu gösteren ekrandır.... Continue Reading →

Personel İşlemleri

Personel Ekleme   Personel Ekleme Penceresi içerisinde giriş elemanları üzerindeki özellikler; Kimlik numarası alanına 11 haneli numara girildiğinde kursor otomatik olarak isim alanına fokuslanır, İsim, soyadı, baba adı ve anne adı alanlarının sadece harflerden oluşabilirliği zorlanır, Kaydet butonunun tetiklenebilmesi için bütün alanların doğrulanması gerekmektedir. Doğrulanmayan alan kırmızıya boyanıp formun alt kısmında uyarı mesajı gözükür.  ... Continue Reading →

Seri Port Üzerinden SMS Gönderme User Controlü

Bu user control Visual Studio için yazılmıştır. Eklentinin amacı: USB ile bilgisayara bağlanan cep telefonu üzerinden sms göndermektir. Bu smsleri gönderirken varsa sms paketlerinden düşer, sms paketi yoksa da tarifeye göre sms gönderme ücreti kesilir bakiyeden. Eklentiyi indirmek için TIKLAYIN Eklentinin Visual Studioya Yüklenmesi Tools menüsünden Choose ToolBox Items… seçeneğini tıklayın Açılan pencereden Browse… düğmesi... Continue Reading →

Web Ara Yüzünün Geliştirilmesi

Projenin son kullanıcı açısından kullanılabilir hale gelmesi açısından ölçülen değerlerin bir ara yüz yardımı ile gösterilmesi gerekiyordu ve bunun için ilgili veri tabanından verilerin çekilip ekranda gösterilmesini sağlayan bir web ara yüzü tasarlandı. Bu ara yüzde hasta, doktor ve yetkili olmak üzere üç modül bulunmaktadır. 1.1.1 Veri tabanı ve Tablolar Şekil 31. Sisteme ait veri... Continue Reading →

Donanım Kısmının Geliştirilmesi ve Programlanması

1.1 Donanım Kısmının Geliştirilmesi Şekil 15. Devreye ait ISIS ekran görüntüsü Devrenin geliştirilmesi için öncelikle ISIS programı yardımı ile simülasyon devresi çizildi. Devrenin çizilmesi aşamasında karşılaşılan problem, butonların birleştirilip kesme oluşturacak olan BO pinine bağlanması aşamasında bir butona tıklandığında diğer butonların da aktif oluyor olmasıydı. Bu sorunu aşmak için akımın yönünü sınırlayan diyotlardan faydalanıldı. 1.2... Continue Reading →

Tansiyon Ölçme ve Online Sonuç Takip Sistemi

Tansiyon rahatsızlığı olan hastalara yönelik bir tansiyon ölçüm cihazı tasarımı yapıldı. Projenin ana fikri; bu cihazın hastaya sürekli takılı olması ve doktorunun istediği aralık ve süre boyunca küçük, büyük tansiyonlar ve nabız bilgilerini ölçüp bu sonuçları GPRS üzerinden merkezi bir veri tabanına atması ve ilgili doktor ve hastaların sonuçları geliştirilecek olan bir web arayüzü yardımı... Continue Reading →

Uygulama Geliştirme

1.1.1        Sistem Giriş Ekranı Sistem Giriş Ekranı Sisteminim ana formu, form içerisinde form açmayı olanaklı hale getiren MDI form şeklinde tasarlandı. Sistem ilk açıldığı anda giriş yapan bir hesap bulamazsa menüyü pasif hale getirip ekrana “Kullanıcı Giriş” ekranını getirir. Bu ekranda kullanıcı gerekli bilgileri girdikten sonra menü tekrar aktif hale gelip sistem kullanıcının hesabına göre... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑