• 11 Temmuz 2020 21:33

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin – Öğrenmek için Öğretin

Projeler

  • Home
  • void ListeyeEkle(Veriler *Eklenecek)

void ListeyeEkle(Veriler *Eklenecek)

  Listeye tek eleman eklemek için kullanılır. İlk adım olarak gelen öğrencinin numarasını analiz ederek kayıt yapabilen bir numara ise BolumBelirle(); metodu çağrılarak bölümü atanır. Eğer kayıt yapamayacak bir öğrenci…

void ListeyeEkle(void);

Listeye belirsiz sayıda elaman eklemek için kullanılmıştır. Çalışma mantığı: İlk adım olarak yeni bir alan tahsisi yaptıktan sonra eklenecek öğrencinin numarasını alır. Aldığı numarayı analiz ederek derse kayıt yapabilecek bir…

bool ListeBosMu(void);

ListeSonu ve ListeBasi işaretçileri NULL değerine sahip iseler listede eleman yoktur ve true değerini döndürür.

Metotlar

Liste Sınıfı

Proje Sorusu

1. Çift yönlü bağlantılı liste ve yığın kullanarak iki soyut veri yapısı tanımlayınız ve programlarını yapınız? Listenin ve yığının her bir düğümünde öğrencinin numarası, adı, soyadı ve bölümü bilgileri tutulacaktır.…