Klavyeden Veri Alma ve Ekrana Veri Yazdırma

C#'ta ekrana yazma Console.Write( ) ve Console.WriteLine( ) komutları ile olmaktadır. Console.WriteLine( ) komutu ile ekrana yazdırılmak istenen değişkenler parantez içine yazılır. Örneğin double tipinden "sayi" değişkeni ekrana yazdırılmak istenirse: Console.WriteLine(sayi); şeklinde yazılır. Eğer birden fazla değişken tek komutla ekrana yazdırılmak istenirse, değişkenler + işareti ile bir birine bağlanır. Örneğin: //... int a = 123;... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑