• 20 Haziran 2024 04:45

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

Web Ara Yüzünün Geliştirilmesi

BySait ORHAN

Şub 8, 2014

Projenin son kullanıcı açısından kullanılabilir hale gelmesi açısından ölçülen değerlerin bir ara yüz yardımı ile gösterilmesi gerekiyordu ve bunun için ilgili veri tabanından verilerin çekilip ekranda gösterilmesini sağlayan bir web ara yüzü tasarlandı. Bu ara yüzde hasta, doktor ve yetkili olmak üzere üç modül bulunmaktadır.

1.1.1 Veri tabanı ve Tablolar

Şekil 31. Sisteme ait veri tabanı diyagramı

Yukarıda ki diyagramda görüldüğü üzere hasta, doktor ve yetkili tablolarında sistemi kullanacak kişilerin bilgileri tutulmaktadır. Kayıt tablosunda ölçüm cihazından gelen ölçüm sonuçları tutulmaktadır. Mail_islemleri ve ozellikler tablolarında da sisteme ait ayarlar tutulmaktadır.

1.1.2 Giriş Sayfası

Sistemin ana sayfasında öncelikle giriş yapacak kullanıcının mail adresini ve şifresini alıp gerekli güvenlik sorguları yapıldıktan sonra kullanıcı kendi kişisel sayfasına yönlendirilir.

Şifresini hatırlayamayan kullanıcılar için de konulan “Şifremi Unuttum” butonu tıklanırsa girilen mail adresi sisteme kayıtlı ise mail adresine kullanıcının giriş şifresi mail adresine gönderilir.

Şekil 32. Web ara yüzü giriş ekranı

“Şifremi Unuttum” butonu sonrası gönderilen mail:

Şekil 33. Şifremi unuttum maili

Mail adresine şifreyi göndermek için Gmail mail servisine ait SMTP sunucusu kullanılmaktadır.

[csharp]

MailAddress from = new MailAddress("projebilgifokus@gmail.com", "Şifre hatırlatma");

string mail_to = textbox_mail.Text;
MailAddress to = new MailAddress(mail_to);

SmtpClient clint = new SmtpClient();
conn.Open();

MySqlCommand komut2 = new MySqlCommand("SELECT * FROM mail_islemleri WHERE id=1", conn);

MySqlDataReader reader2 = komut2.ExecuteReader();

while (reader2.Read())

{

clint.Host = reader2.GetString(3);

clint.Port = reader2.GetInt32(4);

clint.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(reader2.GetString(1), reader2.GetString(2));

clint.EnableSsl = reader2.GetBoolean(5);

}

conn.Close();

{


//Veritabanından şifrenin sorgulanıp çekilmesi işlemleri

}
MailMessage mail_mesaj = new MailMessage(from, to);

mail_mesaj.Subject="Online tansiyon takip Sistemi Kullanıcı Şifresi";

mail_mesaj.Body=mesaj;

clint.Send(mail_mesaj);

[/csharp]

1.1.3 Hasta Bilgi Ekranı

Hasta sisteme giriş yaptığında sayfa açılırken giriş yapan hastanın daha önceki kayıtlarını tarih azalan sırada tabloya yerleştirilir ve o an tabloda gözüken kayıtlar aynı zamanda grafiğe dökülür.

Şekil 34. Hasta sonuç bilgi ekranı

Bu nokta da kullanıcı dilerse grafik tipini kolon grafik, çizgi grafik ve ya adım grafik seçeneklerinden birini seçebilir. Aynı zamanda grafik üzerinde yer alan değerleri de dilerse ilgili kutucuğu tıklayarak gizleyebilir ve ya gösterebilir.

Şekil 35. Hasta grafik tipi seçimi

Hasta sayfasında kayıtlarının yanında kendisi ve doktor arasında yazılmış olan mesajlar da yer alır. Mesajlar tablosunda okunmak istenen mesajların önünde bulunan OKU butonu tıklanarak ilgili mesajın açılması sağlanır. Mesaj açıldıktan sonra mesajı silmek isterse kullanıcı Sil butonuna tıklayarak mesajı silebilir.

Şekil 36. Hasta doktor arası mesaj bilgileri

Hasta doktoruna mesaj yazmak isterse de aynı ekranda yer alan “Doktorunuza mesaj yazın” bölümünü kullanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta mesaj uzunluğunun 500 karakter ile sınırlı olduğudur.

Şekil 37. Hastanın doktoruna mesaj atma ekranı

Mesaj sayılarının artması ile kullanıcı belli bir tarih aralığında ki mesajlarını görüntüleyebilir ve ya silebilir. Bunun için de aynı sayfada yer alan “Mesaj işlemleri” bölümünü kullanabilir. Öncelikle tarih aralığını seçip işlem türünü seçtikten sonra “İşlem Yap” butonu tıklandığında eğer sil işlemini seçti ise seçilen tarih aralığında ki mesajlarını siler, getir işlemi seçildi ise de mesajlar tablosuna seçilen tarih aralığında gönderilmiş/alınmış mesajları listeler.

Sil işlemi sonuçta silinen mesaj sayısı uyarı olarak yazılır.

Şekil 38. Hasta mesaj işlemleri (Silme)

Getir işlemi seçilmiş ise getirilen mesaj sayısı yazılır.

Şekil 39. Hasta mesaj işlemleri (Belli tarih arasında ki mesajları seçme)

1.1.4 Doktor Bilgi Ekranı

Doktor giriş yaptıktan sonra öncelikle kendisine kayıtlı olan hastalar ekranın sol tarafında yer alan listede listelenir. Çalışma zamanında da sayfa her yenilendiğinde veri tabanından hasta kayıt numarası listede gösterilenle en büyük kayıt numarasından daha büyük kayıtlar sorgulanır ve varsa yeni hasta kaydı listeye eklenir.

Şekil 40. Doktorun hastalarını gördüğü ekran

Doktor, listeden herhangi bir hastayı tıklarsa o hastaya ait kayıtlar tabloda listelenir ve tabloda görülen kayıtlar tablonun yanında bulunan grafiğe dökülür.

Şekil 41. Doktorun tıkladığı hastaya ait sonuçlar

Burada kayıtların listelenmesi ve grafiğe dökülmesi hasta sayfasında anlatıldığı şekilde yapılmaktadır.

Doktor da hasta sayfasında olduğu gibi isterse hastasına mesaj yazabilmektedir. Ancak burada hastadan farklı olarak doktorun istemesi durumunda gönderdiği mesajı hastasına kısa mesaj ile haber verebilir. Bunun için Skype altyapısını kullanmakta ve Skype üzerinden kısa mesaj göndermektedir. Doktor kısa mesaj gönderme isteğini “Hastanıza mesaj yazın” bölümünün altında yer alan ilgili işaret kutucuğunu işaretleyerek bildirmektedir. Kısa mesaj isteği durumunda dikkat edilmesi gereken ana nokta Skype’ın server üzerinde kurulu ve çalışıyor olmasıdır.

Şekil 42. Doktorun kısa mesaj isteği ve telefona gelen kısa mesaj

Doktorun kısa mesaj gönderebilmesi için sistemin 3 aşamalı yetki seçeneklerinin aktif olması gerekmektedir. Bu aşamalar:

· -Sistemini genelinin kısa mesaj atma yetkisi

· -Doktorların genelinin kısa mesaj atma yetkisi

· -Özelde giriş yapan doktorun kısa mesaj atma yetkisi

1.1.5 Yönetici Sayfası

Sistem yöneticisi giriş yaptığında ilk ekran olarak ekrana sistemin genel özelliklerinin aktif/pasif durumları, sisteme kayıtlı doktor, hasta ve kayıtlı toplam sağlık kayıtlarının sayısı bildirilmektedir.

Şekil 43. Yönetici ana ekranı

1.1.6 Sisteme Kayıtlı Doktorlar Listesi

Yönetici “Doktor İşlemleri” menusu altında yer alan kayıtlı doktorlar linkini tıklayarak o an itibari ile sisteme kayıtlı doktorları bilgileri ve fotoğraflarını ekrana getirebilir.

Şekil 44. Sisteme kayıtlı doktorlar

1.1.7 Sisteme Yeni Doktor Ekleme

Sisteme yeni doktor ekleme işlemi için aynı menü altında yer alan doktor ekle linki tıklanarak yeni doktor eklenebilir.

Doktor eklenirken dikkat edilmesi gereken noktaların başında mail adresinin doktora özel olduğu ve bir mail hesabı ile birden fazla doktor eklenememektedir. Telefon numarası da girilirken kabul formatı on haneli olan şeklidir. Şifre de en fazla on altı karakter ile girilebilir.

Şekil 45. Sisteme yeni doktor ekleme

1.1.8 Sisteme Kayıtlı Hastalar Listesi

Yönetici “Hasta İşlemleri” menusu altında yer alan kayıtlı hastalar linkini tıklayarak o an itibari ile sisteme kayıtlı hastaları bilgileri ve fotoğraflarını ekrana getirebilir.

Şekil 46. Sisteme kayıtlı hastalar

1.1.9 Sisteme Yeni Hasta Ekleme

Sisteme yeni hasta ekleme işlemi için aynı menü altında yer alan hasta ekle linki tıklanarak yeni hasta eklenebilir.

Hasta eklenirken dikkat edilmesi gereken noktaların başında mail adresinin hastaya özel olduğu ve bir mail hesabı ile birden fazla hasta eklenememektedir. Telefon numarası da girilirken kabul formatı on haneli olan şeklidir. Şifre de en fazla on altı karakter ile girilebilir.

Şekil 47. Sisteme yeni hasta ekleme

1.1.10 Sistem Özelliklerinin Yönetimi

Yönetici sisteme ait özellikleri yönetmek için “Sistem Özelliklerini Yönet” menüsünü kullanabilir.

Kısa mesaj yetkileri düzenlemek için alt menüde yer alan sistem sms yetkileri düzenle linkini tıkar.

Şekil 48. Sistemin özelliklerini yönetme

Bu ekranda aktifleştirmek ve ya pasifleştirilmek istenen özelliğe ait buton tıklanır. Yetki aktif ise butonlar resimde göründüğü gibi görünür. Eğer pasif ise buton üzerinde yer alan yazı sistemi aktif et diye değişir.

2 thoughts on “Web Ara Yüzünün Geliştirilmesi”
  1. bu uygulamayı atma imkanınız var mı ben öğretmenim ank da öğrencilere faydalı olacağını düşünüyorum atarsanız sevinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.