Vmware Workstation üzerinde kurulum yapılan bilgisayarlara elle statik IP verilebileceği gibi Vmware’ın kendi DHCP sunucusu üzerinden de rezerve IP verilebilir. Bunun için “C:\ProgramData\VMware” adresinde bulunan “vmnetdhcp.conf” dosyasına aşağıda yer alan kod eklenir.

hardware ethernet 00:50:56:C0:00:08;
fixed-address 192.168.19.1;

ilk satır bilgisayarın MAC adresini ikinci satır da verilecek olan IP adresini belirtir. Değişiklikler yapılıp dosya kaydedildikten sonra Vmware DHCP servisi yeniden başlatılır.

net stop vmnetdhcp
net start vmnetdhcp

MAC adresini öğrenme: Sanal bilgisayarın MAC adresini öğrenmek için;

Bilgisayarın VMware özelliklerinde Network tabının altında yer alan “Advanced” butonuna tıklanarak MAC adresi öğrenilebilir.

image_pdfimage_print