• 20 Haziran 2024 05:09

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

T-SQL Cursor Kullanımı

BySait ORHAN

Oca 3, 2021 #cursor, #t-sql

Programlama dillerinde en kullanışlı özelliklerden biri bir listeyi veya diziyi baştan sona gezmektir. C# gibi programlama dillerinde bu işlem foreach komutu yapılmaktadır. SQL Server tarafında ise bu işlem cursor yapısı ile yapılmaktadır. Aşağıdaki basit diyagram üzerinden giderek bir cursor oluşturma adımlarını inceleyerek konumuza başlayalım.

Örneğimizde sipariş detay tablosu, faturakod alanı üzerinden sipariş tablosuna bağlıdır. Oluşturacağımız cursor örneğinde sipariş tablosunu baştan sona dolaşarak sipariş detay tablosundan siparişin toplam maliyetini hesaplayıp sipariş tablosundaki alana işleyeceğiz.

Kodumuzun başında işlemde kullanacağımız değişkenleri tanımlıyoruz.

declare @_faturaKod int
declare @_toplam float

Gerekli değişkenleri tanımladıktan sonra cursorumuzu tanımlayabiliriz.

declare cursor_ad cursor for select faturaKod from tblSiparis

Burada for ifadesinden sonra gelen sql sorgusu tablonun hangi sorgu ile dönüleceğini göstermektedir. Biz örneğimizde konuyu daha basit tutmak için sorgumuzu tek tablo ve kolon seçimi üzerinden oluşturduk. Cursor tanımlandıktan sonra işleme başlamak için cursorumuzu açmamız gerekmektedir.

open cursor_ad

Cursoru yukarııdaki komut ile açtıktan sonra işaretçimizi tabloda sonraki satıra konumlandırmak için fetch işlemi yapıyoruz.

fetch next from cursor_ad into @_faturaKod

fetch işlemi ile sıradaki satır tablodan okunurken select içerisinde okunan değerler sırası ile into ifadesinden sonraki değişkenlere atanır. Örneğin select ifademiz select a,b from … şeklinde olsaydı into ifadesinden sonra da bu değerlere karşılık iki değişken gösterilmeliydi. Fetch işlemi başarılı sonuç döndüğünde @@FETCH_STATUS sistem değişkeninin değeri sıfır olur. Bu sebeple aşağıdaki while şartı ile bütün tablonun okunması sağlanır.

while @@FETCH_STATUS = 0
begin

while içerisinde gerekli operasyonel işlemler yapılır. Örneğimizdeki sipariş detay tablosundan toplam değeri okuyoruz. Daha sonra sipariş tablosunda değeri güncelliyoruz.

select @_toplam = sum(toplam) from tblSiparisDetay where faturaKod = @_faturaKod
update tblSiparis set toplam = @_toplam where faturaKod = @_faturaKod

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra while döngüsünün sonsuz döngüye girmemesi için while bloğunun son satırı olarak fetch işlemi tekrar edilir. While bloğu aşağıdaki gibi olur.

while @@FETCH_STATUS = 0
begin
select @_toplam = sum(toplam) from tblSiparisDetay where faturaKod = @_faturaKod
update tblSiparis set toplam = @_toplam where faturaKod = @_faturaKod
fetch next from cursor_ad into @_faturaKod
end

While döngüsünün sonlanması bütün tablonun okunmuş olduğunu gösterir. Son işlem olarak da cursoru kapatıp daha sonra hafızadan tamamen silmemiz gerekmektedir.

close cursor_ad
deallocate cursor_ad

Toplu olarak bütün kod aşağıdaki gibi olur.

declare @_faturaKod int
declare @_toplam float

declare cursor_ad cursor for select faturaKod from tblSiparis

open cursor_ad
fetch next from cursor_ad into @_faturaKod

while @@FETCH_STATUS = 0
begin
select @_toplam = sum(toplam) from tblSiparisDetay where faturaKod = @_faturaKod
update tblSiparis set toplam = @_toplam where faturaKod = @_faturaKod

fetch next from cursor_ad into @_faturaKod
end

close cursor_ad
deallocate cursor_ad
One thought on “T-SQL Cursor Kullanımı”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.