• 4 Haziran 2023 19:47

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

T-SQL Cursor ile İstatistikleri Güncelleme

Veri tabanlarının performansı üzerinde indekslerin etkisi olmazsa olmazdır. İndekslerin de düzgün çalışması için de istatistiklerin güncel olması gerekmektedir. İstatistikler, SQL Server tarafından otomatik güncellense de kimi zaman elle güncellenmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki kodda cursor kullanarak tabloları teker teker dolaşıp istatistikler güncelleniyor.

declare @sql nvarchar(500)
declare @tableName nvarchar(200)
declare cls cursor for select '[' + TABLE_SCHEMA + '].' + '[' + TABLE_NAME + ']' from INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
open cls
fetch next from cls into @tableName
while @@FETCH_STATUS = 0
begin
set @sql = 'UPDATE STATISTICS ' + @tableName
exec sp_executesql @sql
fetch next from cls into @tableName
end
close cls
deallocate cls

Aşağıda da kodun video üzerinde anlatımını izleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.