• 4 Mart 2024 04:05

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

En Büyük Ortak Bölen’i Bulan Fonksiyon

int ebob (max,min) { int r; while(min > 0){ r = max % min; max = min; min = r; } return max; }

Cümleyi Tersten Yazdıran Fonksiyon

void ters(char *dizi) { if(dizi[0] == NULL) return; else{ ters(&dizi[1]); putchar(dizi[0]);} }