• 7 Aralık 2022 05:29

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

İkinci Dereceden Denklemin Köklerini Bulma

#include <cstdlib>#include <iostream>#include <math.h>#include <stdlib.h>using namespace std; int main(void){float a, b, c, delta, x1, x2, x0;cout << “Ikinci Dereceden Bir Denklemin Koklerini Bulalim” << endl;cout << “Denklemin  a b c…

Faktöriyel Hesaplama

Ekrana Resimdeki Çıktıyı Yazdırır…

Fibonacci Sayıları

Zar Atma

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> void zarAt(void); void sonucYaz(void); int zar; int sonuc[6] = {0}; int main(int argc, char *argv[]) { printf(“————————————————–\n”); printf(“|          100 DEFA ZAR ATALIM                   |\n”); printf(“————————————————–\n\n\n”);…

En Büyük Ortak Bölen’i Bulan Fonksiyon

Cümleyi Tersten Yazdıran Fonksiyon