5X5 boyutunda rastgele bir matris tanımlayınız. Oluşturulan bu matrisin en büyük elemanın kaç olduğunu ve bu elemanın yerini matris[i][j] şeklinde veren program:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
srand(time(NULL));
int matris[5][5], i, imax=0, j, jmax=0, max;
for(i=0; i<5; i++)
for(j=0; j<5; j++)
matris[i][j] = rand()%50;
for(i=0; i<5; i++){
for(j=0; j<5; j++)
printf(“%4d”, matris[i][j]);
printf(“\n”);}
printf(“\n”);
max = matris[0][0];
for(i=0; i<5; i++)
for(j=0; j<5; j++)
{
if(matris[i][j]>max)
{
max = matris[i][j];
imax = i+1; jmax = j+1;
}
}
printf(“Maximum Component: %-4d Matris[%d][%d]\n”,max, imax, jmax);

 return 0;
}
image_pdfimage_print