• 27 Kasım 2020 02:30

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

Ms Sql Server Tablo Boyutlarını Görme

Veri tabanı yöneticilerinin kontrol ettikleri konulardan biri de veri tabanı boyutlarındaki artışlardır. Aşırı artan bir veri tabanı boyutunda hangi tablonun buna sebep olduğunu bilmek sorunun çözümüne giden yolu da belirleyecektir.

Boyut artışları tablolardaki kayıt sayısının artışı ile hesaplanabilir ancak tablodaki kolon sayısındaki değişkenlikten dolayı doğru sonuç vermeyecektir. Aşağıdaki sql kodundan faydalanılarak veri tabanında yer alan tabloların KB ve MB cinsinden boyutları görülebilir.

SELECT
t.NAME AS TableName,
s.Name AS SchemaName,
p.rows AS RowCounts,
SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,
CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB,
SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,
CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB,
(SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB,
CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UnusedSpaceMB
FROM
sys.tables t
INNER JOIN
sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN
sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE
t.NAME NOT LIKE ‘dt%’
AND t.is_ms_shipped = 0
AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY
t.Name

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.