1. Klavyeden girilen bir sayının pozitif mi, negatif mi, 0 mı olduğınu ekrana yazan program.

<blockquote><span style="color: #000000;">#include <cstdlib>
#include <iostream></span>

<span style="color: #000000;">using namespace std;</span>

<span style="color: #000000;">int main(int argc, char *argv[])
{
cout << "Bir sayi giriniz: ";
int sayi;
cin >> sayi;
if(sayi > 0)
cout << "pozitif\n";
else if(sayi < 0)
cout << "negatif\n";
else if(sayi == 0 )
cout << "0\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}</span>

2. Kenar uzunlukları girilen üçgenin alanını hesaplayan program.

<blockquote><span style="color: #000000;">#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h></span>

<span style="color: #000000;">// #include <math.h> komutu programa matematiksel işlem yapabilme kabiliyeti kazandırır.</span>

<span style="color: #000000;">using namespace std;</span>

<span style="color: #000000;">int main(int argc, char *argv[])
{
cout << "ucgenin alani icin a, b ve c degerlerini giriniz: " ;
float a, b, c, alan, u;
cin >> a >> b >> c ;
// fabs(x) –> komutu x değerinin mutlak değerini verir
if(a+b>c && a+c>b && b+c>a && fabs(a-b)<c && fabs(a-c)<b && fabs(b-c)<a)   // Girirlen değerlerle üçgen oluşuyor mu sorgusu
{
u=(a+b+c)/2;</span>

<span style="color: #000000;">      // sqrt(x) –> komutu x’in karekökünü verir
alan=sqrt(u*(u-a)*(u-b)*(u-c));
cout <<"ucgenin alani: " << alan << endl;</span>

}
else
cout<<"Girdiginiz degerlerle ucgen olusmamaktadir.\n";

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

3. Öğrencinin not ortalaması vizenin %40 ını, finalin de %60 ı toplanarak. Alınan vize ve final notuna göre ortalamasını hesaplayıp;

not 50 den küçük ise T yazan,

not [50,65) aralığında ise C,

not [65, 85) aralığında ise B,

not [85,100] aralığında ise A yazan program.

<blockquote><span style="color: #000000;">#include <cstdlib>
#include <iostream></span>

<span style="color: #000000;">using namespace std;</span>

<span style="color: #000000;">int main(int argc, char *argv[])
{
int vize, final;
float ort;
cout << "vize ve final notlarini girin: ";
cin >> vize >> final;
ort = vize*0.4 + final*0.6;
if(ort < 50)
cout << "T" << endl;
else if(50<=ort && ort <65)
cout << "C\n";
else if(65<=ort && ort <85)
cout << "B\n";
else if(85<=ort && ort <=100)
cout << "A\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}</span>

 

image_pdfimage_print