Farklı Networkleri Aynı DHCP Üzerinden IP’lendirme

Kurumlar gerek güvenlik gerek yönetim kolaylığı olması için network altyapılarını birden fazla VLAN olacak şekilde kurabilmektedir. Networkler birden fazla VLAN yapısından oluşuyor olsa da tek DHCP Server bulunmaktadır.

Bu şekilde birden fazla VLAN tek DHCP üzerinde kullanılacağı zaman her VLAN için DHCP Server üzerinde yeni scope oluşturmak gerekmektedir. Bu videomuzda bu işlemin nasıl yapıldığını inceliyoruz.