• 4 August 2020 13:55

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

C# ile Rastgele Şifre Belirleme

Nov 14, 2015

Rastgele şifre belirlemek için öncelikle System.Web dll-ini projemize referans olarak eklememiz gerekmektedir. Daha sonra

System.Web.Security.Membership.GeneratePassword(length, numberOfNonAlphanumericCharacters)

metodu ile rastgele bir şifre oluşturabiliriz. İlk parametre şifrenin uzunluğunu belirler, ikinci parametre ise şifre içerisinde alfa numerik olmayan karakterlerin (%,&,+,*,# …) en az sayısını belirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.