Daha önceki yazımızda mayın tarlamızın mayınlarını yerleştirmiştik. Bu yazımızda da butonlara tıklandığında butonun mayın olup olmadığını ve mayınsa oyundan çıkmayı yazacağız.

Öncelikle puanımızı tutmak için global, int puan diye bir değişken tanımlıyoruz.

      Kodla oluşturduğumuz butonumuza click olayı tanımlayalım. Bunun için buton tanımı yaptığımız yerde b.Click += b_Click; kodunu ekliyoruz ve b_Click metodumuzu yazalım:

void b_Click(object sender, EventArgs e)
{
Button button = sender as Button;
string durum = (string) button.Tag;
if (durum.Equals("-"))
{
puan += 10;
button.Text = ":)";
button.Enabled = false;
}
else
{
DialogResult result = MessageBox.Show(String.Format("Oyun bitti.\nPuanınız: {0}\nTekrar oynamak ister misiniz?", puan), "Mayın Tarlası", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);
if (result==DialogResult.Yes)
{
TarlayiHazirla();
}
else
{
Application.Exit();
}
}
}


Button button = sender as Button; kodu ile bu metodu çağıran butonu bir değişkene alıyor. Olay mantığında sender parametresi metodu çağıran nesneyi oblect türünde tutar.

Projeyi GitHub’tan indirmek için:
https://github.com/saitorhan/mayintarlasi

image_pdfimage_print