Visual Studio’da Proje İçerisinde Görev Listesi Oluşturma

Proje geliştirilirken kod içerisinde daha sonra gözden geçirilmesi gereken noktalar olabilir ve ya geliştirilmesi gereken yerler olabilir. Bunların listesini yapmak için kod içerinde yorum satırı yazıldığında bunu //TODO, //Onemli gibi etiketlerler yazarsanız, bu yorum satırları görev listesinde gözükecektir. Yorum Satırlarında Kullanılmak Üzere Görev Etiketleri Tanımlama Yukarıdaki örnek ekran alıntısında da görüldüğü gibi Task Listte görüntülenmesi... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑