• 4 Mart 2024 05:38

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

VRM_SET_VALUES

  • Home
  • ABAP 4 ile ComboBox (ListBox) Veri Doldurma

ABAP 4 ile ComboBox (ListBox) Veri Doldurma

SAP ABAP/4 ile ekrana girilen listeye veri girilmesi sırayla şu adımlar ile olmaktadır. Liste verilerinin tipini barındıran tip havuzunu programa tanıtıyoruz.type-pools. vrm. Listenin her bir verisinin tipini ifade eden “vrm_value”…