Cisco Tarih Saat Ayarlama

Cisco network cihazlarında tarih/saat ayarlamak için ayrıcalıklı modda iken clock set komutu girilir. clock set komutunun kullanımı aşağıdaki gibidir:

clock set hh:mm:ss DD ay_adı yyyy

set clock komutu parametre açıklaması
Parametre Adı Açıklaması
hh 24 saat formatında saat
mm Dakika değeri
ss Saniye değeri
DD Tarihin gün değeri
ay_adı Tarih ayarlanacak ayın ingilizce adı (değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir)
yyyy Tarihin yıl kısmı

 

set clock komutu ay_adı değeri için ay isimleri
Türkçe Ay Adı Komuta Girilecek Değer
january Ocak
february Şubat
march Mart
april Nisan
may Mayıs
june Haziran
july Temmuz
august Ağustos
september Eylül
october Ekim
november Kasım
december Aralık

 

Örnek: Bir switchin tarihini 15 Ekim 2016 Saat 19:00:00 olarak ayarlayalım.
Cisco Kullanıcı Modları

Cisco cihazlarını yapılandırırken kullanılan üç adet mod bulunmaktadır. Bunlar kullanıcı EXEC modu, Ayrıcalıklı EXEC modu ve Global Konfigure EXEC modudur.

Kullanıcı Modları

  • Cihaz üzerinde saat görüntüleme, ayarlama gibi temel ayarlamalar yapılacaksa bu mod kullanılır. Komut istemi ekranında yapılandırılacak cihaz isminden sonra > işaretinin olması bu modda çalıştığınızı gösterir.
  • Ayrıcalıklı EXEC moda geçiş yapıldığında cihaz üzerinde her türlü işlemi yapmaya yetkili ekrana giriş yapmış olursunuz. Bu moda geçiş yapmak için: kullanıcı modda iken enable komutu girilir ve ENTER’a basılır. Moda giriş yapıldıktan sonra cihaz adının yanında bulunan > işareti # olarak değişir.
  • Cihaza ait her hangi bir yapılandırma ayarını değiştirmek için global madda çalışmanız gerekmektedir. Global moda Ayrıcalıklı modda iken geçebilirsiniz. Global moda geçmek için: ayrıcalıklı modda iken configure [yapılandırılacak alan] komutu girilip ENTER basılır. Bu işlemden sonra cihaz isminin yanında (config-alan)# görünür.

Modlar Arası Geçiş ve Kod Örnekleri