ST_USER_MAX_WSIZE Hatası

ST_USER_MAX_WSIZE Hatası

SAP GUI’de oluşan ST_USER_MAX_WSIZE hatası aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü şekildeki başlangıç parametresini değiştirerek çözülebilir.

SAP Başlangıç Ayarları

Parametre
listesine /SUPPORTBIT_OFF=MAX_WSIZE eklenecek (” işareti olmadan)