ST_USER_MAX_WSIZE Hatası

ST_USER_MAX_WSIZE Hatası SAP GUI'de oluşan ST_USER_MAX_WSIZE hatası aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü şekildeki başlangıç parametresini değiştirerek çözülebilir. SAP Başlangıç Ayarları Parametre listesine /SUPPORTBIT_OFF=MAX_WSIZE eklenecek (" işareti olmadan)

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑