Android Ekranlar (Activity) Arası Geçiş

İkinci Activity Geçiş Yapılan yazılımların hemen hemen hepsi birden fazla ekran içermektedir. Android yazılımları da bu kuraldan müstesna değillerdir. Android yazılımında ekranlar activity olarak adlandırılır ve aşağıdaki kodda ikinci activity açmayı ve açılan yeni activiye veri gönderip almayı öğreneceğiz: Activity başlatmak için faydalanacığımız sınıf Intent sınıfıdır. Intent nesnesinin kullanmak için Intent sınıfını projemize import etmemiz... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑