Cisco Cihaz Adlandırma

Karmaşık ağ yapılarında konfigurasyon ve yönetme işleminin daha kolay ve anlaşılır olması için notwork içerisinde yer alan cihazlara görev ve durumlarına göre yeniden adlandırma yapılmalıdır. Yeniden adlandırma için global konfigurasyonun modunda iken hostname cihaz_adı komutu verilerek cihaz yeniden adlandırılır. Cihaz adlandırma sırasında verilecek adın uyması gereken kurallar: İsim harf ile başlamalı Sadece harf,rakam veya tire... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑