• 13 Ağustos 2020 23:19

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

Sait ORHAN

Proje Sorusu

1. Çift yönlü bağlantılı liste ve yığın kullanarak iki soyut veri yapısı tanımlayınız ve programlarını yapınız? Listenin ve yığının her bir düğümünde öğrencinin numarası, adı, soyadı ve bölümü bilgileri tutulacaktır.…

Program Kontrol Deyimleri Cevapları

1. Faktöriyel Hesabı

Program Kontrol Deyimleri Soruları

1. Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan programı yazınız. 2. f(x) = x^3 + 5*x^2 + 4*x –3 fonksiyonunun sonucunu x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, ……., 4.8, 5.0 için…

ref ve out Parametreleri

ref ref parametre niteleyicisi C# ın metodlara parametre gönderirken değerle çağırma yerine referansla çağırmasını sağlar yani parametrenin adresini metoda / fonksiyona gönderir. // ref parametresi ile argüman alan metodun örnek…

C – C++ Çalışma Soruları – 2

1. Girilen bir yıla ait şubat ayının kaç gün çektiğini bulan programı yazınız. 2. Girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup ekrana yazan programı yazınız. 3. Bir işletmede çalışan elemanlara normal…

if–else Kontrol Deyimi Örnekleri

1. Klavyeden girilen bir sayının pozitif mi, negatif mi, 0 mı olduğınu ekrana yazan program. 2. Kenar uzunlukları girilen üçgenin alanını hesaplayan program. 3. Öğrencinin not ortalaması vizenin %40 ını,…

C Programlama Çalışma Soruları – 1

1. Santigrat cinsinden girilen sıcaklığın fahrenhayt ve Kelvin cinsinden değerini hesaplayan programı kodlayınız. 2. Girilen saat değerine göre akrep ve yelkovan arasındaki küçük veya büyük açıyı ekrana yazan programı kodlayınız.…

(Bir Soru) Ders Uygulaması

For ve Şartlı İşleç

Klavyeden Veri Alma ve Ekrana Veri Yazdırma

C#’ta ekrana yazma Console.Write( ) ve Console.WriteLine( ) komutları ile olmaktadır. Console.WriteLine( ) komutu ile ekrana yazdırılmak istenen değişkenler parantez içine yazılır. Örneğin double tipinden "sayi" değişkeni ekrana yazdırılmak istenirse:…