• 28 Eylül 2020 02:09

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin- Öğrenmek için Öğretin

Sait ORHAN

  • Home
  • void VeriSil(const int SilinecekNumara);

void VeriSil(const int SilinecekNumara);

Listeden eleman silmek için kullanılır. Parametre olarak kaydı silinecek öğrencinin numarasını alır ve silme adımları için aşağıda ki işlemleri yapar; · Liste boş ise “Liste Boş” uyarısı ver ve metottan…

bool OgrenciBul(const int ArananNumara);

Metot parametra olarak bir öğrenci numarası alıp bunu listede arar, bulması durumunda true aksi durumlarda false değerini döndürür. Metodun numara ararken kullandığı mantık: · Liste boşsa false döndür, · Aranan…

void ListeyeEkle(Veriler *Eklenecek)

  Listeye tek eleman eklemek için kullanılır. İlk adım olarak gelen öğrencinin numarasını analiz ederek kayıt yapabilen bir numara ise BolumBelirle(); metodu çağrılarak bölümü atanır. Eğer kayıt yapamayacak bir öğrenci…

void ListeyeEkle(void);

Listeye belirsiz sayıda elaman eklemek için kullanılmıştır. Çalışma mantığı: İlk adım olarak yeni bir alan tahsisi yaptıktan sonra eklenecek öğrencinin numarasını alır. Aldığı numarayı analiz ederek derse kayıt yapabilecek bir…

bool ListeBosMu(void);

ListeSonu ve ListeBasi işaretçileri NULL değerine sahip iseler listede eleman yoktur ve true değerini döndürür. [cpp] <span style="font-size: small;">bool Liste::ListeBosMu(void) { return ListeBasi==NULL && ListeSonu==NULL; };</span> [/cpp]

Metotlar

[cpp] Veriler* ListeBasiDondur()  { return ListeBasi; } Veriler* ListeSonuDondur()  { return ListeSonu; } bool ListeBosMu(); void ListeyeEkle(void); void ListeyeEkle(Veriler *Eklenecek); bool OgrenciBul(const int ArananNumara); void VeriSil(const int SilinecekNumara); void ListeyiGoruntele(void);…

Liste Sınıfı

[cpp] class Liste { private: Veriler *ListeBasi; Veriler *ListeSonu; public: Liste() { ListeBasi = NULL; ListeSonu = NULL; } ~Liste(); Veriler* ListeBasiDondur()  { return ListeBasi; } Veriler* ListeSonuDondur()  { return…

Proje Sorusu

1. Çift yönlü bağlantılı liste ve yığın kullanarak iki soyut veri yapısı tanımlayınız ve programlarını yapınız? Listenin ve yığının her bir düğümünde öğrencinin numarası, adı, soyadı ve bölümü bilgileri tutulacaktır.…

Program Kontrol Deyimleri Cevapları

1. Faktöriyel Hesabı [cpp] #include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int sayi,fakt=1,i ; cout<<"sayi giriniz"<<endl; cin >>sayi; i=sayi; /*  for(sayi;sayi>0;sayi–) fakt=fakt*sayi; */ while(sayi…

Program Kontrol Deyimleri Soruları

1. Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan programı yazınız. 2. f(x) = x^3 + 5*x^2 + 4*x –3 fonksiyonunun sonucunu x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, ……., 4.8, 5.0 için…