Visual Studio Otomatik Tamamlama (Intellisense)

İyi bir yazılımcı olmak için kaliteli kod yazmanın yanında kullanılan IDE’nin de iyi kullanabilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki YouTube videomuzda kendi adıma en başarılı bulduğum IDE olan Visual Studio’nun otomatik kod tamamlama özelliğini inceliyoruz.
Visual Studio Arama – Değiştirme – Yardım

İyi bir yazılımcı olmak için kaliteli kod yazmanın yanında kullanılan IDE’nin de iyi kullanabilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki YouTube videomuzda kendi adıma en başarılı bulduğum IDE olan Visual Studio’nun arama ve değiştirme özelliklerini inceliyoruz.
Visual Studio Kod Editörü

İyi bir yazılımcı olmak için kaliteli kod yazmanın yanında kullanılan IDE’nin de iyi kullanabilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki YouTube videomuzda kendi adıma en başarılı bulduğum IDE olan Visual Studio’nun kod editörünün en çok kullanılan özelliklerinden bazılarını inceliyoruz. Video içerisinde incelediğimiz bazı konu başlıkları:

 • Kod bloğunda gruplama yapmayı sağlayan #region özelliği
 • Kod formatlama
 • Editör içerisinde satır numarası gösterme ve satır sonunda kodu yeni satırdan devam ettirme
 • Boşluk üzerinde yapılan kopyalama işleminin hafızadaki asıl işlemi silmesini engelleme
 • Yazılan sınıf ve metotların nerelerde kullanıldığını tespit etme
 • Aynı anda üzerinde çalışılan kod sayfasının iki ayrı bölümüne gözatma
 • Kodu toplu olarak yorum haline getirme
 • Aynı anda birden fazla satırda düzenleme yapma
 • Kopyalama işleminin tarihçesinden son 20 kopyalama işlemini görme
 • Scroolbar üzerinde kodun ön izlemesini aktifleştirme
 • Class View ve Object Browser ile sınıfların ayrıntılarını inceleme
 • Kod içerisine görev tanımlama
Visual Studio Seçenekler ve Özelleştirme

İyi bir yazılımcı olmak için kaliteli kod yazmanın yanında kullanılan IDE’nin de iyi kullanabilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki YouTube videomuzda kendi adıma en başarılı bulduğum IDE olan Visual Studio’da görünümü özelleştirme ve ayarlarından bazıları inceliyoruz. Video içerisinde incelediğimiz bazı konu başlıkları:

 • Visual Studio başlangıç ayarları
 • Visual Studio senkronizasyonu
 • Pencerelerin ekrandaki konumları
 • Visual Studio ayarlarının yedeklenmesi ve yedekten geri dönülmesi
Visual Studio’da Siteyi Aynı Anda Birden Fazla Tarayıcı ile Açmak

Yazılım geliştirmenin en önemli işlemi yazılımı yazmaktan sonra elbette ki onu denemektir 🙂 Geliştirilen yazılım masaüstü uygulaması ise ekran ve yerleşim konusunda çok sıkıntı olmasa da geliştirilen uygulama web sayfası ise tarayıcılar arasında farklılık olabilmektedir. Burada devreye, geliştiricinin uygulamayı birden fazla tarayıcı ile deneme işlemi girmektedir. Bu işlemi her defasında farklı bir tarayıcı açarak yapabileceği gibi Visual Studio ile gelen özelliklerden biri olan çoklu tarayıcı işlemi ile de yapabilir. Aşağıda bu işlem için Visual Studio’nun ayarlanması adım adım anlatılacaktır.

 1. Visual Studio ekranında projeyi başlatmak için kullanılan menüden “Browse With…” seçeneğine tıklayın

  Tarayıcı Seçme İşlemi

 1. Ekrana bilgisayarınıza yüklü tarayıcıların listesini barındıran tarayıcı seçme ekranı gelecektir.

Tarayıcı Seçme Ekranı

 1. Tarayıcı seçme ekranından beraber açmak istediğiniz bütün tarayıcıları seçip tarayıcıları başlatmak için “Browse” butonuna tıklayın. Bu işlem sonunda seçilen bütün tarayıcılar başlatılacaktır.

Tarayıcıları Seçme İşlemi
Visual Studio’da Proje İçerisinde Görev Listesi Oluşturma

Proje geliştirilirken kod içerisinde daha sonra gözden geçirilmesi gereken noktalar olabilir ve ya geliştirilmesi gereken yerler olabilir. Bunların listesini yapmak için kod içerinde yorum satırı yazıldığında bunu //TODO, //Onemli gibi etiketlerler yazarsanız, bu yorum satırları görev listesinde gözükecektir.

Yorum Satırlarında Kullanılmak Üzere Görev Etiketleri Tanımlama

Yukarıdaki örnek ekran alıntısında da görüldüğü gibi Task Listte görüntülenmesi istenen yorum satırları bir etiket (yeni, gelistir, eksik vb. ) ile etiketlenmektedir. Burada kullanılmak üzere etiket tanımlamak için; Tools > Options > Environment > Task List menüsü açılır.

Burada TODO, HACK ve UNDONE etiketleri standarttır. Kendimiz etiket tanımlamak istiyorsak;
Listenin sağ tarafında yer alan alan Name alanına etiketimizin adını, Priority alanına ise etiketimizin önceliğini girdikten sonra “Add” butonuna basıyoruz. Bu işlemden sonra etiketimizi artık yorum satırlarımızda kullanabiliriz.

Task List’in Görüntülenmesi

Task List’i görüntülemek için; View > Task List yolu izlenir.

Task list görüntülendikten sonra, görüntülenecek görevler iki kısma ayrılıyor. Projelerden bağımsız olan User Tasks ve proje içerisinde yorum satırı olarak yazılan Comments’ler.

Bizim proje içerinde yazdığımız görevleri listemek için Comments seçeneğini seçmememiz gerekmektedir.