SAP T-Code (Transaction Code) Kavramı

SAP sisteminde, Windows uygulamalarını aksine ekranla girmek için aktif bir menü bulunmamaktadır. Bunun yerine her ekrana atanmış bir kod bulunmaktadır. Ekranlara atanan bu kodlar SAP ekranında sol üst köşede bulunan komut alanına girilir.

SAP Komut Alanı

Bir T-Code, harf, rakan veya ikisinden oluşur. SAP’de kendisinin standart ekranlarında olduğu gibi kullanıcı tarafından geliştirilen ekranlara ulaşmak için de T-Code tanımlamak gerekmektedir.

SAP ana ekranda iken komut alanına gidilecek ekranın kodu yazılıp ENTER tuşuna basıldığında veya komut alanının solunda bulunan yeşil butona tıklandığında ilgili ekran açılacaktır. Ancak herhangi bir ekran içerisinde iken başka ekrana geçilmek istendiğinde gidilecek ekranın t-kodunun başına /o veya /n eklemek gerekmektedir.

/n İçinde bulunulan ekranı kapatıp aynı pencerede gidilecek ekranı açar. Örnek: /nse38 (se38 gidilmek istenen ekran)
/o İçinde bulunulan ekranı kapatmadan gidilecek ekranı yeni pencerede açar. Örnek: /ose38 (se38 gidilmek istenen ekran)

Sistemde Tanımlı T-Code’ların Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

SAP içerisindeki hemen hemen her yapıyı veri tabanında tutar ve bir ekran üzerinden kontrollerini sağlar. Sistemde bulunan T-kodlara da SE93 Transection Code (İşlem Kodu) ile ulaşılabilir.

SE93 ekranına girildikten sonra mevcutta olan bir işlem kodunu (T-Code) görüntülemek veya değiştirmek için “İşlem Kodu” alanına ilgili T-Code yazılıp yapılmak istenen işleme tıklanır.

Yukarıdaki ekranda örnek olarak “ZPP001” işlem kodunun ayrıntılarını görmek için “İşlem Kodu” alanına “ZPP001” yazıp “Display” butonuna tıklayalım.

İşlem kodunun detayında yer alan bilgilerin açıklamalarını şöyle yapabilirz;

 1. İşlem kodunun kendisi
 2. İşlem kodunun içerisinde çalıştığı paketin ismi
 3. İşlem koduna girilirken görünecek ekran başlığı
 4. İşlem koduna bağlı olan ABAP programı. İşlem kodu, komut alanına yazılıp ENTER’a basıldığında bu program çalışacak.
 5. İşlem kodunun programı çalıştırırken çalıştıracağı başlangıç ekran numarası

Yeni T-Code Tanımlama

Sisteme yeni T-Code eklemek için gene SE93 ekranına gidip “İşlem Kodu” alanına tanımlanmak istenen T-Code girilip “Create” butonuna tıklanır.

NOT: SAP sisteminin bir standardı olarak kullanıcı tanımlı nesneler Y veya Z harfi ile başlamak zorundadır. Öreğin kullanıcı tanımı olarak TCODE01 isimli bir T-Code tanımlanamaz, bunun yerine YTCODE01 veya ZTCODE01 seçeneklerinden biri seçilmelidir.

“Create” butonuna tıklandıktan sonra gelen ekranda;

“Short Text” alanına oluşturulacak T-Code’a ait kısa açıklama girilir.

“Start Object” alanında da bu işlem kodunun bağlanacağı programın tipi seçilir ve yeşil tik butonuna tıklanır.

Son ekranda da T-Code görüntüleme ve değiştirme başlığında belirtilen bilgilere göre girişler yapıldıktan sonra ekranın yukarısında bulunan “Kaydet” butonu ile T-Code sisteme kaydedilir. Kaydetme işlemi sırasında gelen ekranda ilgili paket ve sistemler arasında taşıma için requestler seçilerek işlem tamamlanır.
SAP Sisteme Kayıtlı Personel Fotoğrafını Dışarı Alma

SAP sisteminde kayıtlı personel listesinde kayıtlı fotoğrafı dışarı aktarmak için aşağıdaki yol izlenebilir.

 1. OAAD transection kodu ile “ArchievedLink. Administration of Stored Documents” ekranı açılır.

   

ArchievedLink. Administration of Stored Documents

 • “Technical Search” butonu tıklanır ve ekranda, Business object alanına “PREL“, Document type alanına da “HRICOLFOTO” değerleri yazılır ve rapor çalıştırılır.
 • Açılan ekranda Personel numarasına ilgili personelin numarası yazılarak OK tıklanır.
 • Son olarak ekrana gelen grid listte satır çift tıklandığında ilgili kişinin resmi ekrana gelecektir. • ST_USER_MAX_WSIZE Hatası

  ST_USER_MAX_WSIZE Hatası

  SAP GUI’de oluşan ST_USER_MAX_WSIZE hatası aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü şekildeki başlangıç parametresini değiştirerek çözülebilir.

  SAP Başlangıç Ayarları

  Parametre
  listesine /SUPPORTBIT_OFF=MAX_WSIZE eklenecek (” işareti olmadan)
  SAP Şifre Karmaşıklığı Zorlama

  Her veri barındıran sistemin olmazsa olmazı güvenlik ve güvenliğin akla ilk geleni şifreler ve en önemli konu şifre karmaşıklığı. Şifre karmaşıklığının önemi üzerine ne kadar kullanıcıya uyarıda bulsanız da gene de kullanacakları şifre 123456, qwerty, qazws gibi basit şifreler oluyor. Bu noktada bilgi işlem departmanına düşen iş şifre karmaşıklığını kullanıcının insafına bırakmayıp sistem parametrelerini ayarlamaktır.

  SAP’de şifre karmaşıklığı RZ10 sistem parametreleri ekranında aşağıdaki şekilde ayarlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta değişikliğin devreye girmesi için sistemin yeniden başlatılması gerekmektedir.

  RZ10 transection koduna giriş yapılır ve aşağıda yer alan parametreler isteye göre düzenlenir.

  Parametre Adı Değer Açıklama
  login/min_password_diff 3 Son üç şifre ile
  aynı şifre kullanılamaz
  login/min_password_digits 1 En az bir rakam
  bulunmalı
  login/min_password_lowercase 1 En az bir küçük
  harf bulunmalı
  login/min_password_uppercase 1 En az bir büyük
  harf bulunmalı

  NOT: Sahada aktif kullanılan el terminallerinde parametre değişikliği sonrasında sıkıntı yaşamamak adına işlem öncesinde el terminallerinde kullanılan şifreleri yeni politikaya göre düzenlemeye gidebilirsiniz.
  Kullanıcıların Grid Varsayılan Kaydetme Seçeneklerini Düzenleme

   SAP’de herhangi bir ekranda veri dışarı aktarıldığında kaydetme varsayılanı ayarlandıktan sonra farklı bir formatta dışarı aktarma için kullanıcının bu ayarının sistemden sıfırlanması gerekmektedir. Sıfırlama için aşağıdaki işlemler uygulanır.

  1. SE38 ekranına giriş yapılır.

   SE38 Giriş
  2. “SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN” programı çalıştırılır.

   “SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN” Çalıştırılması

    

  3. Ekrandaki ikinci seçenek olan “User specific settings for SAP GUI ALV” seçilip devam edilir.
  4. Açılan ekranda işlem yapılacak olan kullanıcı adı seçilerek gerekli işlemler yapılır.

   Varsayılanı sıfırlama

    

  Listede olmayan bir kullanıcıya varsayılan format atamak için “Append User Selections” butonuna tıklanarak açılan ekranda gerekli bilgiler girilip kaydedilir.

  Kullanıcıya Varsayılan Atama

   
  SAP Kullanıcı – İşlem Kilitlenmelerini Yönetme (LOCK ENTRY)

  Her sistemde olduğu gibi SAP sisteminde de bazı durumlarda kullanıcı işlemleri kilitlenip sistemin ilgili kayıt üzerinde işlem yapmasını engelleyebiliyor.

  Kullanıcı işleminin kilitlenmesi durumunda işlem yapmaya çalışan diğer kullanıcılar “xxxxxxx işemi yyyyy kullanıcısı tarafından kilitlendi” uyarısı alır. Bu mesajın hata olduğundan emin olunması durumunda yyyyy kullanıcısının işlem kilitlenmelerini sistemden silmek gerekecektir. Bu işlem yapılırken son derece dikkat edilmesi gerekmektedir çünkü alınan mesaj sırasında yyyyy kullanıcısı sistemde gerçekten işlem yapıyorsa yaptığı işlemler yarıda kesilecektir. Bundan dolayı işlemi sistemden silmeden önce gerekirse yyyyy kullanıcısından onay alınması iyi olacaktır.

  Şimdi kilitlenmeyi sistemden silmenin adımlarına bakalım:


  1. sm12 transection kodu (Lock Entry List) çalıştırılır.

  2. Lock List’i sistemden alırken şart verilmesi isteniyorsa açılan ekranda şartlar belirtilip “List” butonuna tıklanır veya “ENTER” tuşuna basılır.

  3. Gelen Lock Entry List’te silinecek işlemler seçilip listenin hemen üstünde yer alan ÇÖP simgesine tıklanıp işlemin kilitlenmesi çözülmüş olur.

   
  SAP Kullanıcıların Transection Loglarını Görme

  SAP sisteminin en beğendiğim özelliklerinden biri her şeyin logunu almasıdır.

  Bu loglardan biri de kullanıcılar belli bir tarih aralığında girmiş oldukları transection kodları ve bu ekranda yapılan işlem sonunda harcanan zaman, kullanılan I/O miktarı, ram oranı vs. bilgilerini tutmaktır. Bu logları görmek için aşağıdaki adımlar uygulanabilir:

  1. STAD işlem koduna girilir

  2. Açılan ekranda filtrelenebilecek parametrelerin açıklaması
   Paramatre Adı Açıklaması
   Date Sorgulanacak tarih
   Time Belirtilen tarih içinde başlama saati
   Lenght Time parametresinden başlayarak ne kadar zaman için sorgulama yapılacak
   Örneğin: Time saat 14:00:00, Lenght 00:20:00 ayarlanırsa saat 14:00 – 14:20 arası için sorgulama yapılacak
   Client Sorgulamanın yapılacağı üst brim
   User Sorgulamanın yapılacağı kullanıcı adı
   Transaction Sorgulamanın yapılacağı işlem kodu
   Program Sorgulamanın yapılacağı program
   Task Type İşlem tipi
   Resp. Time Geri dönüş zamanı
   DB. req. time Veri tabanı üzerinde harcanan zaman
   CPU Time Harcanan işlemci zamanı
   Bytes Req.
   DB Changes Veri tabanı üzerinde yapılan değişiklik miktarı
   El. VMC Time
  3. Gerekli parametreler doldurulduktan sonra ENTER tuşu ile işlem başlatılır. İşlem sonucunda aşağıdaki gibi bir ekran ekrana gelir;

  4. Sonuç raporunu bilgisayara kaydetmek için de sol üst köşede bulunan “Download” butonuna tıklanır
  5. Kaydedilmek formak seçildikten sonra yeşil tik işaretine tıklanır.  ABAP 4 ile ComboBox (ListBox) Veri Doldurma

   SAP ABAP/4 ile ekrana girilen listeye veri girilmesi sırayla şu adımlar ile olmaktadır.

  • Liste verilerinin tipini barındıran tip havuzunu programa tanıtıyoruz.
   type-pools. vrm.
  • Listenin her bir verisinin tipini ifade eden “vrm_value” tipinde bir değişken tanımlanır.
   datags_vrm_values type vrm_value.
  • Listenin bütün verilerini tutacak olan “vrm_value” tipinde bir internal tablo oluşturulur.
   datagt_vrm_values type table of vrm_value.
  • Sırayla listeye eklenecek veriler gs_vrm_values değişkenine atanır daha sonra bu değişken  gt_vrm_values tablosuna, append komutu ile eklenir. Listede seçilen satırının değer bilgisi “key” alanına, ekranda görünecek bilgi de “text” alanına girilir.
   gs_vrm_valueskey ‘0’.
   gs_vrm_valuestext ‘MEKANIK’.
   append gs_vrm_values to gt_vrm_values.
  • Oluşturulan tabloyu listeye basmak için “VRM_SET_VALUES” fonksiyon modülü çağrılır.
   Fonsiyon modülünü id parametresine değerin basılacağı liste adı, values parametresine de verileri tutan tablo adı girilir.call function ‘VRM_SET_VALUES’
   exporting
   id     ‘GS_OT-ARBPL’
   values gt_vrm_values.
   * EXCEPTIONS
   *   ID_ILLEGAL_NAME       = 1
   *   OTHERS                = 2

   NOT: ABAP dili, büyük, küçük harf duyarlı olmasa bile fonksiyon modüllerinde parametre değerlerinin mutlaka büyük harfle yazılması gerekmektedir.