ABAP 4 ile ComboBox (ListBox) Veri Doldurma

 SAP ABAP/4 ile ekrana girilen listeye veri girilmesi sırayla şu adımlar ile olmaktadır. Liste verilerinin tipini barındıran tip havuzunu programa tanıtıyoruz. type-pools. vrm. Listenin her bir verisinin tipini ifade eden "vrm_value" tipinde bir değişken tanımlanır. data: gs_vrm_values type vrm_value. Listenin bütün verilerini tutacak olan "vrm_value" tipinde bir internal tablo oluşturulur. data: gt_vrm_values type table of vrm_value. Sırayla listeye eklenecek veriler gs_vrm_values değişkenine atanır daha sonra... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑