Kodlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Döngü içerisinde yeni değişken tanımlaması yapmayın. Örneğin;             int toplam = 0;             for (int i = 0; i < 1000; i++)             {                 int sayi = i * 10;                 toplam += sayi;             } döngüsü için sürekli aynı işlemi gören “sayi” değişkeni için bellekten 1000 adet ayrı hücre tahsis edilir, bu işlem... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑