C# Console Komisyon Hesaplama

Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programını yazınız.
(C# Console, Diziler) Meteoroloji Sıcaklık Analizi

Meteoroloji merkezi için bir program tasarlanılması istenilmiştir. Programın çalışma şekli ise şöyle olmalıdır:

a. İlk önce hangi ay için sıcaklık bilgisi girileceği kullanıcıya sorulacaktır.

b. Girilen ay bilgisine uygun olarak o ayda kaç tane gün var ise kullanıcıdan gün sayısı kadar sıcaklık bilgisi girilmesi istenilecektir (şubat ayı için gün sayısını 28 alınız).

c. Sıcaklık veri girişi bittikten sonra o ayın sıcaklık ortalaması ve en düşük sıcaklık bilgisi ekrana yazdırılacaktır. Bu işlemden sonra program sonlanacaktır. Örnek Çıktı: Şubat Ayına ait Ortalama Sıcaklık=15,6 derecedir ve En düşük sıcaklık 6.Gün=10, 1 derecedir.
C# Console Toplama İşlemi Oyunu

Toplama işlemini öğretmeye çalışan bir oyun programı yazılacaktır. Oyun başladığı zaman rastgele 2 tane 1-100 arasında sayı tutulacak, tutulan sayılar ekrana gösterilecek ve kullanıcıya bu sayıların toplamı nedir diye sorulacaktı Eğer kullanıcı doğru cevap verirse “Tebrikler Bildiniz” Değil ise “Üzgünüm Bilemediniz” diye mesaj verecektir. Her cevaptan sonra “Tekrar Oynamak istiyormusunuz(e/E)?” şeklinde bir soru sorulacak ve eğer kullanıcı “e” veya “E” ile karşılık verirse oyun tekrar başlayacaktır. Kullanıcının puanı her doğru cevap için 5 puan artacak, her yanlış cevap için ise 2 puan azalacaktır. Oyun sonlandığında kullanıcının verdiği doğru cevap sayısı, yanlış cevap sayısı ve puanı ekranda listelenmelidir. Bu işlemleri yapan programın C# kodlarını yazınız.

Toplama oyunu
https://github.com/saitorhan/SizdenGelenler03
0 forks.
0 stars.
0 open issues.
Recent commits:
C# Sayıyı Basamaklarına Ayırma

Klavyeden girilen herhangi bir sayıyı basamaklarına ayırıp her bir basamak değerini ve sayının kaç basamaklı olduğunu ekrana yazan C# programını yazın? Not: Hazır string ya da char fonksiyonlar kullanmayın. Girilen sayının basamak sayısı belli değildir. Her hangi bir sayı girildiğinde program doğru bir şekilde çalışmalıdır. Örneğin 123 girilmişse programın ekran çıktısı: 1 tane 100’luk, 2 tane 10’luk, 3 tane 1’lik; sayı 3 hanelidir şeklinde olmalıdır.

Sayıyı basamaklarına ayırma
https://github.com/saitorhan/SizdenGelenler02
0 forks.
0 stars.
0 open issues.
Recent commits:
C# Rastgele Sayı Dizisi Oluşturup Ortalamaya En Yakın X Adet Sayıyı Ekrana Gösterme

Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş değerleri arasında, klavyeden girilen sayı kadar rastgele tek sayı üretip bu sayılardan ortalamaya en yakın olan x adet sayıyı ekrana yazdıran C# programını yazınız?
Konsol Mayın Tarlası

Programlamaya girişte yazılan en güzel uygulamalardan biri de mayın tarlasıdır. Projemizde C# ile yazılmış bir mayın tarlası yer almaktadır. Projeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://github.com/saitorhan/MayinTarlasiConsole
Kodlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Döngü içerisinde yeni değişken tanımlaması yapmayın.

Örneğin;
            int toplam = 0;
            for (int i = 0; i < 1000; i++)
            {
                int sayi = i * 10;
                toplam += sayi;
            }
döngüsü için sürekli aynı işlemi gören “sayi” değişkeni için bellekten 1000 adet ayrı hücre tahsis edilir, bu işlem de belli bir gecikmeye neden olur. Bunun yerine;

              int toplam = 0;
              int sayi;
              for (int i = 0; i < 1000; i++)
              {
                  sayi = i * 10;
                  toplam += sayi;
              }

  şekline “sayi” değişkeni döngü dışında tanımlanırsa bu işlem için tek bir bellek hücresi üzerinde işlem yapar.

  Noktalı sayı karşılaştırmalarını “==” işlemi ile yapmayın.

  Bunun nedeni karşılaştırma işlemi “==” ile yapıldığında eşitlik şartı için bütün bitlerin test edilmesidir. Özellikle bölme işlemlerinin hassasiyetinden dolayı noktalı sayılarda bölme sonrası öngörülemeyen bazı küçük değer farklılıklarının olmasıdır. Bu işlem için; tolere edilebilecek bir hata değerini tespit edin ve karşılaştırılacak sayıların farkının bu hata değerinden küçük veya eşit olmasını sınayın. Örneğin;

              double hata = 0.0001;
              if (toplam – toplam2 <= hata)
              {
                  ////////////////
              }