.mp3 ve .wav Ses Dosyalarını Oynatmak için User Control

Bu user controlümüzü windows form tasarlarken mp3 ve wav uzantılı ses dosyalarını çalmak için kullanabiliriz. User Controlümüze ait Fieldler: bool FileIsSelected : Çalınacak olan dosyanın seçilip seçilmediğini belirtir. Sadece okunabilir. bool IsPlaying : Sesin şuanda çalınıp çalınmadığını belirtir. Sadece okunabilir. string SoundLocation : Çalınacak olan sesin konumunu belirtir. Hem okunabilir hem değiştirilebilr. Değiştirilirken dikkat edilmesi... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑