C# Rastgele (Random) Sayı Belirleme

Merhaba arkadaşlar, Programlamanın en temel konularından biri de rastgele sayı üretmektir. Siber güvenliğin temelinde rastgele sayı üretme bulunmaktadır. Bu yazımızda C# ile rastgele sayı üretme üzerinde duracağız. Rastgele sayı üretiminde kullandığımız sınıf System isim uzayında bulunan Random sınıfıdır.  Random sınıfına ait iki adet constructor bulunmaktadır. public Random() Rastgele sayı üretiminde zaman tabanlı seed (kök) kullanır. public... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑