Proje Sorusu

1. Çift yönlü bağlantılı liste ve yığın kullanarak iki soyut veri yapısı tanımlayınız ve programlarını yapınız? Listenin ve yığının her bir düğümünde öğrencinin numarası, adı, soyadı ve bölümü bilgileri tutulacaktır. 2. Tasarlamış olduğunuz liste kullanarak Veritabanı dersinin sınıf listesi oluşturulacaktır ve yığın kullanılarak Programlama dersinin sınıf listesi tutulacaktır. Yazacağınız program liste ve yığın temel işlemlerini... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑