Girilen Sayının Asallığını Test Eden Program

Hemen hemen herkesin kullandığı klasik bir yöntemdir, sayıyı kendisine kadar ki sayılara sayılara sırayla bölmek. Bu yöntem müthiş bir işlem yükü getirmektedir programa. Bugün programını yazacağımız yöntemi anlatmadan önce bu klasik yöntemi nasıl geliştirebiliriz diye biraz tartışalım önce. Akla ilk gelen şu olabilir; bir sayı 2ye tam bölünmüyorsa hiç bir çift sayıya tam bölünmez. O... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑