ABAP 4 ile ComboBox (ListBox) Veri Doldurma

 SAP ABAP/4 ile ekrana girilen listeye veri girilmesi sırayla şu adımlar ile olmaktadır.

 • Liste verilerinin tipini barındıran tip havuzunu programa tanıtıyoruz.
  type-pools. vrm.
 • Listenin her bir verisinin tipini ifade eden “vrm_value” tipinde bir değişken tanımlanır.
  datags_vrm_values type vrm_value.
 • Listenin bütün verilerini tutacak olan “vrm_value” tipinde bir internal tablo oluşturulur.
  datagt_vrm_values type table of vrm_value.
 • Sırayla listeye eklenecek veriler gs_vrm_values değişkenine atanır daha sonra bu değişken  gt_vrm_values tablosuna, append komutu ile eklenir. Listede seçilen satırının değer bilgisi “key” alanına, ekranda görünecek bilgi de “text” alanına girilir.
  gs_vrm_valueskey ‘0’.
  gs_vrm_valuestext ‘MEKANIK’.
  append gs_vrm_values to gt_vrm_values.
 • Oluşturulan tabloyu listeye basmak için “VRM_SET_VALUES” fonksiyon modülü çağrılır.
  Fonsiyon modülünü id parametresine değerin basılacağı liste adı, values parametresine de verileri tutan tablo adı girilir.call function ‘VRM_SET_VALUES’
  exporting
  id     ‘GS_OT-ARBPL’
  values gt_vrm_values.
  * EXCEPTIONS
  *   ID_ILLEGAL_NAME       = 1
  *   OTHERS                = 2

  NOT: ABAP dili, büyük, küçük harf duyarlı olmasa bile fonksiyon modüllerinde parametre değerlerinin mutlaka büyük harfle yazılması gerekmektedir.
SAP ABAP/4 İle Programlamaya Giriş

Uzun süre C# yazmama rağmen aslında C# ile yazmaya başlamadan önce tanıştığım ve ekrana “Hello World”ünü yazdığım ABAP ile yıllar sonra yolumuz tekrar kesişti ve öyle görünüyor ki ekmek teknesi yolunda bineğimiz olacak. Şimdi sözü uzatmadan SAP / ABAP 4 ile programlamaya başlayalım.

ABAP programlama için öncelikle bir sisteme bağlı olmanız gerekmektedir. SAP’ın sistesinden eğitim amaçlı oluşturulmuş bir SAP Mini sisteminden söz ediliyor ama açıkçası ben indiremedim. Şirketinizin sisteminde de ABAP programlayabilmek için bir SAP Developer lisansınızın olması gerekmektedir. Şimdi adım adım ilk programımızı yazalım:

 • SAP menuden “se80” kodu ile ABAP geliştirme ekranı açılır.
 • Menuden program listesi alanına sağ tıklanarak Creat > Program yolu izlenir.
 • Açılan menude oluşturulacak olan programın adı girilir. Burada öenmli olan nokta program adının mutlaka SAP’ın bir standardı olarak Z veya Y harfi ile başlaması gerekmektedir. Z veya Y harfi ile başlayan program isimleri o programın SAP’nin standardı dışında geliştirilen bir program olduğunu gösteriyor.
 • Enter tuşu veya yeşil OK butunu tıklandıktan sonra oluşturulacak olan programın özellikleri seçilir ve Enter tuşu ile devam edilir.
 • Programın oluşturulmasından önceki son adım olarak da programın sistemde nereye kaydedileceğini soran ekran gelir. Deneme programlarımız için “Local Object” butonu tıklanarak program oluşturulur.
 • Ve yazımızın son cümlesi olarak ekrana programlama dillerinin nerede ise standartlaşmış cümlesi “Hello World” yazalım ekrana 🙂
 • ve programı derleyip çalıştırma zamanı:

  * Kırmızı ile işaretlenmiş buton ile syntax kontrolu sağlanır.
  * Mavi ile işaretlenmiş buton ile program sistemde aktif hale getirilir. Bir programın veya her hangi bir nesnenin sistemde çalışabilmesi için mutlaka aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir.
  * Bu adımlar hatasız tamamlandıktan sonra siyah ile işaretlenmiş butona tıklanarak program çalıştırılır.