ST_USER_MAX_WSIZE Hatası

ST_USER_MAX_WSIZE Hatası

SAP GUI’de oluşan ST_USER_MAX_WSIZE hatası aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü şekildeki başlangıç parametresini değiştirerek çözülebilir.

SAP Başlangıç Ayarları

Parametre
listesine /SUPPORTBIT_OFF=MAX_WSIZE eklenecek (” işareti olmadan)
SAP Şifre Karmaşıklığı Zorlama

Her veri barındıran sistemin olmazsa olmazı güvenlik ve güvenliğin akla ilk geleni şifreler ve en önemli konu şifre karmaşıklığı. Şifre karmaşıklığının önemi üzerine ne kadar kullanıcıya uyarıda bulsanız da gene de kullanacakları şifre 123456, qwerty, qazws gibi basit şifreler oluyor. Bu noktada bilgi işlem departmanına düşen iş şifre karmaşıklığını kullanıcının insafına bırakmayıp sistem parametrelerini ayarlamaktır.

SAP’de şifre karmaşıklığı RZ10 sistem parametreleri ekranında aşağıdaki şekilde ayarlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta değişikliğin devreye girmesi için sistemin yeniden başlatılması gerekmektedir.

RZ10 transection koduna giriş yapılır ve aşağıda yer alan parametreler isteye göre düzenlenir.

Parametre Adı Değer Açıklama
login/min_password_diff 3 Son üç şifre ile
aynı şifre kullanılamaz
login/min_password_digits 1 En az bir rakam
bulunmalı
login/min_password_lowercase 1 En az bir küçük
harf bulunmalı
login/min_password_uppercase 1 En az bir büyük
harf bulunmalı

NOT: Sahada aktif kullanılan el terminallerinde parametre değişikliği sonrasında sıkıntı yaşamamak adına işlem öncesinde el terminallerinde kullanılan şifreleri yeni politikaya göre düzenlemeye gidebilirsiniz.
SAP Sisteme Kayıtlı Personel Fotoğrafını Dışarı Alma

SAP sisteminde kayıtlı personel listesinde kayıtlı fotoğrafı dışarı aktarmak için aşağıdaki yol izlenebilir.

 1. OAAD transection kodu ile “ArchievedLink. Administration of Stored Documents” ekranı açılır.

  ArchievedLink. Administration of Stored Documents

   

 2. “Technical Search” butonu tıklanır ve ekranda, Business object alanına “PREL“, Document type alanına da “HRICOLFOTO” değerleri yazılır ve rapor çalıştırılır.
 3. Açılan ekranda Personel numarasına ilgili personelin numarası yazılarak OK tıklanır.
 4. Son olarak ekrana gelen grid listte satır çift tıklandığında ilgili kişinin resmi ekrana gelecektir.Kullanıcıların Grid Varsayılan Kaydetme Seçeneklerini Düzenleme

 SAP’de herhangi bir ekranda veri dışarı aktarıldığında kaydetme varsayılanı ayarlandıktan sonra farklı bir formatta dışarı aktarma için kullanıcının bu ayarının sistemden sıfırlanması gerekmektedir. Sıfırlama için aşağıdaki işlemler uygulanır.

 1. SE38 ekranına giriş yapılır.

  SE38 Giriş
 2. “SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN” programı çalıştırılır.

  “SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN” Çalıştırılması

   

 3. Ekrandaki ikinci seçenek olan “User specific settings for SAP GUI ALV” seçilip devam edilir.
 4. Açılan ekranda işlem yapılacak olan kullanıcı adı seçilerek gerekli işlemler yapılır.

  Varsayılanı sıfırlama

   

Listede olmayan bir kullanıcıya varsayılan format atamak için “Append User Selections” butonuna tıklanarak açılan ekranda gerekli bilgiler girilip kaydedilir.

Kullanıcıya Varsayılan Atama

 
SAP Kullanıcı – İşlem Kilitlenmelerini Yönetme (LOCK ENTRY)

Her sistemde olduğu gibi SAP sisteminde de bazı durumlarda kullanıcı işlemleri kilitlenip sistemin ilgili kayıt üzerinde işlem yapmasını engelleyebiliyor.

Kullanıcı işleminin kilitlenmesi durumunda işlem yapmaya çalışan diğer kullanıcılar “xxxxxxx işemi yyyyy kullanıcısı tarafından kilitlendi” uyarısı alır. Bu mesajın hata olduğundan emin olunması durumunda yyyyy kullanıcısının işlem kilitlenmelerini sistemden silmek gerekecektir. Bu işlem yapılırken son derece dikkat edilmesi gerekmektedir çünkü alınan mesaj sırasında yyyyy kullanıcısı sistemde gerçekten işlem yapıyorsa yaptığı işlemler yarıda kesilecektir. Bundan dolayı işlemi sistemden silmeden önce gerekirse yyyyy kullanıcısından onay alınması iyi olacaktır.

Şimdi kilitlenmeyi sistemden silmenin adımlarına bakalım:


 1. sm12 transection kodu (Lock Entry List) çalıştırılır.

 2. Lock List’i sistemden alırken şart verilmesi isteniyorsa açılan ekranda şartlar belirtilip “List” butonuna tıklanır veya “ENTER” tuşuna basılır.

 3. Gelen Lock Entry List’te silinecek işlemler seçilip listenin hemen üstünde yer alan ÇÖP simgesine tıklanıp işlemin kilitlenmesi çözülmüş olur.

 
SAP Kullanıcıların Transection Loglarını Görme

SAP sisteminin en beğendiğim özelliklerinden biri her şeyin logunu almasıdır.

Bu loglardan biri de kullanıcılar belli bir tarih aralığında girmiş oldukları transection kodları ve bu ekranda yapılan işlem sonunda harcanan zaman, kullanılan I/O miktarı, ram oranı vs. bilgilerini tutmaktır. Bu logları görmek için aşağıdaki adımlar uygulanabilir:

 1. STAD işlem koduna girilir

 2. Açılan ekranda filtrelenebilecek parametrelerin açıklaması
  Paramatre Adı Açıklaması
  Date Sorgulanacak tarih
  Time Belirtilen tarih içinde başlama saati
  Lenght Time parametresinden başlayarak ne kadar zaman için sorgulama yapılacak
  Örneğin: Time saat 14:00:00, Lenght 00:20:00 ayarlanırsa saat 14:00 – 14:20 arası için sorgulama yapılacak
  Client Sorgulamanın yapılacağı üst brim
  User Sorgulamanın yapılacağı kullanıcı adı
  Transaction Sorgulamanın yapılacağı işlem kodu
  Program Sorgulamanın yapılacağı program
  Task Type İşlem tipi
  Resp. Time Geri dönüş zamanı
  DB. req. time Veri tabanı üzerinde harcanan zaman
  CPU Time Harcanan işlemci zamanı
  Bytes Req.
  DB Changes Veri tabanı üzerinde yapılan değişiklik miktarı
  El. VMC Time
 3. Gerekli parametreler doldurulduktan sonra ENTER tuşu ile işlem başlatılır. İşlem sonucunda aşağıdaki gibi bir ekran ekrana gelir;

 4. Sonuç raporunu bilgisayara kaydetmek için de sol üst köşede bulunan “Download” butonuna tıklanır
 5. Kaydedilmek formak seçildikten sonra yeşil tik işaretine tıklanır.ABAP 4 ile ComboBox (ListBox) Veri Doldurma

 SAP ABAP/4 ile ekrana girilen listeye veri girilmesi sırayla şu adımlar ile olmaktadır.

 • Liste verilerinin tipini barındıran tip havuzunu programa tanıtıyoruz.
  type-pools. vrm.
 • Listenin her bir verisinin tipini ifade eden “vrm_value” tipinde bir değişken tanımlanır.
  datags_vrm_values type vrm_value.
 • Listenin bütün verilerini tutacak olan “vrm_value” tipinde bir internal tablo oluşturulur.
  datagt_vrm_values type table of vrm_value.
 • Sırayla listeye eklenecek veriler gs_vrm_values değişkenine atanır daha sonra bu değişken  gt_vrm_values tablosuna, append komutu ile eklenir. Listede seçilen satırının değer bilgisi “key” alanına, ekranda görünecek bilgi de “text” alanına girilir.
  gs_vrm_valueskey ‘0’.
  gs_vrm_valuestext ‘MEKANIK’.
  append gs_vrm_values to gt_vrm_values.
 • Oluşturulan tabloyu listeye basmak için “VRM_SET_VALUES” fonksiyon modülü çağrılır.
  Fonsiyon modülünü id parametresine değerin basılacağı liste adı, values parametresine de verileri tutan tablo adı girilir.call function ‘VRM_SET_VALUES’
  exporting
  id     ‘GS_OT-ARBPL’
  values gt_vrm_values.
  * EXCEPTIONS
  *   ID_ILLEGAL_NAME       = 1
  *   OTHERS                = 2

  NOT: ABAP dili, büyük, küçük harf duyarlı olmasa bile fonksiyon modüllerinde parametre değerlerinin mutlaka büyük harfle yazılması gerekmektedir.
SAP ABAP/4 İle Programlamaya Giriş

Uzun süre C# yazmama rağmen aslında C# ile yazmaya başlamadan önce tanıştığım ve ekrana “Hello World”ünü yazdığım ABAP ile yıllar sonra yolumuz tekrar kesişti ve öyle görünüyor ki ekmek teknesi yolunda bineğimiz olacak. Şimdi sözü uzatmadan SAP / ABAP 4 ile programlamaya başlayalım.

ABAP programlama için öncelikle bir sisteme bağlı olmanız gerekmektedir. SAP’ın sistesinden eğitim amaçlı oluşturulmuş bir SAP Mini sisteminden söz ediliyor ama açıkçası ben indiremedim. Şirketinizin sisteminde de ABAP programlayabilmek için bir SAP Developer lisansınızın olması gerekmektedir. Şimdi adım adım ilk programımızı yazalım:

 • SAP menuden “se80” kodu ile ABAP geliştirme ekranı açılır.
 • Menuden program listesi alanına sağ tıklanarak Creat > Program yolu izlenir.
 • Açılan menude oluşturulacak olan programın adı girilir. Burada öenmli olan nokta program adının mutlaka SAP’ın bir standardı olarak Z veya Y harfi ile başlaması gerekmektedir. Z veya Y harfi ile başlayan program isimleri o programın SAP’nin standardı dışında geliştirilen bir program olduğunu gösteriyor.
 • Enter tuşu veya yeşil OK butunu tıklandıktan sonra oluşturulacak olan programın özellikleri seçilir ve Enter tuşu ile devam edilir.
 • Programın oluşturulmasından önceki son adım olarak da programın sistemde nereye kaydedileceğini soran ekran gelir. Deneme programlarımız için “Local Object” butonu tıklanarak program oluşturulur.
 • Ve yazımızın son cümlesi olarak ekrana programlama dillerinin nerede ise standartlaşmış cümlesi “Hello World” yazalım ekrana 🙂
 • ve programı derleyip çalıştırma zamanı:

  * Kırmızı ile işaretlenmiş buton ile syntax kontrolu sağlanır.
  * Mavi ile işaretlenmiş buton ile program sistemde aktif hale getirilir. Bir programın veya her hangi bir nesnenin sistemde çalışabilmesi için mutlaka aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir.
  * Bu adımlar hatasız tamamlandıktan sonra siyah ile işaretlenmiş butona tıklanarak program çalıştırılır.