Web Ara Yüzünün Geliştirilmesi

Projenin son kullanıcı açısından kullanılabilir hale gelmesi açısından ölçülen değerlerin bir ara yüz yardımı ile gösterilmesi gerekiyordu ve bunun için ilgili veri tabanından verilerin çekilip ekranda gösterilmesini sağlayan bir web ara yüzü tasarlandı. Bu ara yüzde hasta, doktor ve yetkili olmak üzere üç modül bulunmaktadır. 1.1.1 Veri tabanı ve Tablolar Şekil 31. Sisteme ait veri... Continue Reading →

Donanım Kısmının Geliştirilmesi ve Programlanması

1.1 Donanım Kısmının Geliştirilmesi Şekil 15. Devreye ait ISIS ekran görüntüsü Devrenin geliştirilmesi için öncelikle ISIS programı yardımı ile simülasyon devresi çizildi. Devrenin çizilmesi aşamasında karşılaşılan problem, butonların birleştirilip kesme oluşturacak olan BO pinine bağlanması aşamasında bir butona tıklandığında diğer butonların da aktif oluyor olmasıydı. Bu sorunu aşmak için akımın yönünü sınırlayan diyotlardan faydalanıldı. 1.2... Continue Reading →

Tansiyon Ölçme ve Online Sonuç Takip Sistemi

Tansiyon rahatsızlığı olan hastalara yönelik bir tansiyon ölçüm cihazı tasarımı yapıldı. Projenin ana fikri; bu cihazın hastaya sürekli takılı olması ve doktorunun istediği aralık ve süre boyunca küçük, büyük tansiyonlar ve nabız bilgilerini ölçüp bu sonuçları GPRS üzerinden merkezi bir veri tabanına atması ve ilgili doktor ve hastaların sonuçları geliştirilecek olan bir web arayüzü yardımı... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑