void TumElemanlariYaz(void);

Yığının tepesini gösteren bir işaretçi alınır, bu işaretçinin bilgileri yazdırılır ve işaretçinin yeni değerine işaretçinin sonrakinin değeri atanır.

void TepedenElemanSil(void);

Yığın tepesi NULL gösteriyorsa yığın boştur, değilse; yığın tepesini gösteren bir işaretçi alınır, yığın tepesini yığın tepesinin sonraki olarak atadıktan sonra eski yığın tepesini gösteren işaretçiyi sil.

void TepeyeElemanEkle(void);

Yığına eleman eklemek için yeni alan tahsis edilir. Yeni elemanın numarası alındıktan sonra numara analiz edilerek kayıt olabilirliği sınanır daha sonra numara YiginiTara() metoduna gönderilerek daha önce kayıt yapmamış olduğu doğrulanır. Numara bu testlerden geçtikten sonra yeni elemanın sonrakine yığını tepesi değeri atanır ve yeni eleman da yığın tepesi olarak değiştirilir.

int ElemanSayisi(void);

Yığının eleman sayısını bulmak için kullanılır. Yığın tepesini gösteren bir işaretçi alınır ve işaretçi NULL gösterinceye kadar işaretçi bir alta kaydırılır. Her döngü adımı sonunda başlangıç değeri 0 olan eleman değişkenini bir arttır ve döngüden çıktıktan sonra eleman değişkenini döndür.

bool YiginBosMu(void)

Yığının boş olup olmadığını sınar. Yığın Tepesi NULL gösteriyorsa yığın boştur, true döndür aksi halde false döndür.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑