void EnAzBiriniAlan_Bilgisayar(void);

Öncelikle listede ki elemanları yazan metot mantığı ile liste ekrana yazdırılmaya çalışılır, ekrana yazdırılmaya çalışılan elemanın numarası 10 ile başlıyorsa Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir ekrana yaz. Daha sonra yığın ekrana yazdırılmaya çalışılır, bakılan elaman ekrana yazdırılmadan önce numara testine ek olarak öğrencinin iki defa yazdırılmasını engellemek amacıyla numarası listede aranır ve false değeri dönüyorsa ekrana yaz.

void SadeceProgramlamaDersiAlanlar(void);

Çalışma mantığı: Öncelikle yığın tepesini ve liste başını gösteren iki işaretçi alınır. Yığın elemanlarını yazdırma metoduna benzer mantıkla yığındaki elemanı ekrana yazmadan önce Liste::OgrenciBul() metodu yardımıyla öğrencinin Veri Tabanı dersini de alıp almadığı sınanır. Metot false değeri döndürdü ise öğrenci sadece Programlama dersini almaktadır, ekrana yaz.

void HerIkiDersiAlanlar(void);

Hem Programlama hem de Veri Tabanı derslerini alan öğrencileri yazdırmak için kullanılır. Çalışma mantığı: Öncelikle yığın tepesini ve liste başını gösteren iki işaretçi alınır. Yığın elemanlarını yazdırma metoduna benzer mantıkla yığındaki elemanı ekrana yazmadan önce Liste::OgrenciBul() metodu yardımıyla öğrencinin Veri Tabanı dersini de alıp almadığı sınanır. Metot true değeri döndürdü ise öğrenci her iki dersi... Continue Reading →

Global Metotlar

Numara Bölümü Adı Soyadı V.Tabanı Prog 10346 Bilgisayar Mühendisliği Said Yağmahan X X 10583 Bilgisayar Mühendisliği Ender Ariç X X 10783 Bilgisayar Mühendisliği Hüseyin Varol X X 10610 Bilgisayar Mühendisliği Bahar Demir X X 10829 Bilgisayar Mühendisliği Ayşe Polat X X 10079 Bilgisayar Mühendisliği Mustafa Orhan X X 11210 Elektrik Mühendisliği Zübeyir Dinç X 11812 Elektrik... Continue Reading →

void BolumBelirle(void);

Öğrencinin okuduğu bölümü tutmak için kullanılan bolum[15] değişkeninin değeri öğrencinin girmiş olduğu numarasına göre otomatik olarak sistem tarafından belirlenmektedir. Bunun için beş basamaklı olan öğrenci numarası analiz edilmektedir. Analiz işlemi şöyle işlemektedir: Öğrenci numarasının ilk iki rakamı okuduğu bölümün kodunu göstermektedir. Void BolumBelirle(void) metodu da girilen numaraya göre bölümü belirleyen metottur.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑