Visual Studio’da Proje İçerisinde Görev Listesi Oluşturma

Proje geliştirilirken kod içerisinde daha sonra gözden geçirilmesi gereken noktalar olabilir ve ya geliştirilmesi gereken yerler olabilir. Bunların listesini yapmak için kod içerinde yorum satırı yazıldığında bunu //TODO, //Onemli gibi etiketlerler yazarsanız, bu yorum satırları görev listesinde gözükecektir. Yorum Satırlarında Kullanılmak Üzere Görev Etiketleri Tanımlama Yukarıdaki örnek ekran alıntısında da görüldüğü gibi Task Listte görüntülenmesi... Continue Reading →

Kodlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Döngü içerisinde yeni değişken tanımlaması yapmayın. Örneğin;             int toplam = 0;             for (int i = 0; i < 1000; i++)             {                 int sayi = i * 10;                 toplam += sayi;             } döngüsü için sürekli aynı işlemi gören “sayi” değişkeni için bellekten 1000 adet ayrı hücre tahsis edilir, bu işlem... Continue Reading →

Visual Studio İpuçları

Kopyalama Tarihi Visual Studio hafızaya kopyalanan verileri geriye doğru 20 kopyalama işlemine kadar hafızada tutar. Bu kullanmak için [CTRL]+[SHIFT] tuşları basılı iken her [V] tuşuna basıldığında hafızada geriye doğru bir önceki kopyalanan veriye erişir. Dikdörtgensel alanda seçme Şekilde göründüğü gibi alt alta olan satırlarda bütün satırı seçme yerine sadece dikdörtgensel bir alanda seçme yapılacaksa [Alt]... Continue Reading →

Algoritma Nedir?

Algoritma nedir sorusuna yine bir soruyla algoritmanın gücünü göstererek başlayalım. Sorumuz şu: Basamakları tekrar etmeyen 10 basamaklı abcdefghkl sayısı aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır; 1 – a tek basamaklı sayısı 1’e, 2 – ab iki basamaklı sayısı 2’ye, 3 – abc üç basamaklı sayısı 3’e, 4 – abcd dört basamaklı sayısı 4’e, . . 9 –... Continue Reading →

Dörtlü Arama Algoritması

Dörtlü arama ikili arama mantığı ile çalışmaktadır. Aralık dört parçaya ayrılarak aranan sayı dizi içerisinde aranmaktadır. Dörtlü aramının recursive olarak kodlaması aşağıdadır. NOT: Kodlama C dilinde yapılmıştır.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑