Grid Control, Master Detail Grid Kolonlarını Düzenleme

Merhaba arkadaşlar, Devexpressi bilen arkadaşlar, devexpresin güzelliklerinden haberdardır. Devexpress grid control komponentinin en güzel özelliklerinden biri gridin satırına ait var olan detayların da alt grid olarak açılabilmesidir. Gridin kendi kolonlarını ara yüzden rahatlıkla düzeltilebiliyor ancak master detail grid kolonlarının kod ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlem için ana gride ait  viewın MasterRowExpanded olayını aşağıdaki gibi yazmamız gerekecek.

Powershell Komutlarının C# ile Çalıştırılması

Windows ortamının en kullanışlı araçlarının başında Powershell komutları gelmektedir. Bu araç sayesinde bir çok işlem kolayca yapılabilmektedir. Powershell komutlarının C# içerisinde kullanılması da aynı şekilde zorlu birçok işlemin kolayca yapılmasını sağlar. Şimdi adımları yazalım: System.Management.Automation referansını projemize ekliyoruz. "System.Collections.Objectmodel" ve "System.Management.Automation" referanslarını using ifadesi ile sayfaya ekliyoruz. Powershell işlemini yapacak nesne oluşturulur. Oluşturulan powershell nesnesine komut ve parametreler... Continue Reading →

Uzak Bilgisayar Paylaşılan Klasörleri Bulma

Powershell komutu ile uzaktaki herhangi bir Windows yüklü bilgisayarda paylaşıma açılmış klasörleri görüntüleyebiliriz. Bunun için gerekli olan kod parçası. Aynı şekilde bu powershell komutunu C# ile çalıştırarak da bir arayüz üzerinden sonuçlar görüntülenebilir. Bunun için gerekli olan C# kodu aşağıdadır. Kod içerisinde kullanılan Shared isimli sınıfımızın kodu:

C#’ta RDP İle Bağlanma

Yeni bir C# ipucuyla yeniden beraberiz. Bu defa ki kod parçamız bize uzaktaki bilgisayara bağlanmayı sağlamaktadır. İşlem için kod içerisinde gerekli yerlere bağlanılacak bilgisayarın adı veya IP adresi, kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir.  

Runtime Anında Forma Kontrol Ekleme

Bu yazımızda programın çalışması anında kod yardımıyla anlık olarak form üzerine kontrol eklemeyi işeyeceğiz. Örnek olarak biz formumuz üzerine yatay ve dikeyde istenilen sayıda buton ekleyeceğiz. Bütün kontroller aynı mantıkla eklenir. Öncelikle eklenecek kontrolden bir nesne örneği oluşturuyoruz. Button button = new Button(); Daha sonra bu nesnenin özellikleri ayarlanır. button.Name = "_" + yataySayisi +... Continue Reading →

Exchange Server Üzerinden Takvim Verilerinin Çekilmesi

Uzun bir aradan sonra tekrar yazmaya başlamanın heyecanıyla yeni yazımıza başlıyoruz, yazımızın konusu Exchange Server üzerinde bulunan takvim verilerinin C# ile çekilmesidir. Programı yazmaya başlamadan önce Exchange Web Services (EWS) kütüphanesini projemize eklememiz gerekmektedir. Kod dosyamızın isim uzayları tanımları şöyledir, Server ile bağlantı kurulurken kullanılıyorsa SSL sertifika hatası almamak için aşağıdaki kodu sunucuya bağlanmadan önce çalıştırmak gerekmektedir.... Continue Reading →

C# ile Rastgele Şifre Belirleme

Rastgele şifre belirlemek için öncelikle System.Web dll-ini projemize referans olarak eklememiz gerekmektedir. Daha sonra System.Web.Security.Membership.GeneratePassword(length, numberOfNonAlphanumericCharacters) metodu ile rastgele bir şifre oluşturabiliriz. İlk parametre şifrenin uzunluğunu belirler, ikinci parametre ise şifre içerisinde alfa numerik olmayan karakterlerin (%,&,+,*,# ...) en az sayısını belirler.

C# ile Active Directory Kullanıcı Şifresi Değiştirme

Active Directory (AC) üzerinde kullanıcı şifresi değiştirmek için öncelikle projemize System.DirectoryService ve System.DitectoryService.AccountManagement dll lerinin projeye referans olarak verilmesi gerekmektedir. DomainName: Üzerinde çalışılan domain adı (string) UserName: Sunucuya bağlanmak için kullanılacak olan kullanıcı adı Password: Sunucuya bağlanmak için kullanılacak olan şifre userName1: Şifresi değiştirilecek olan kullanıcı password1: Kullanıcıya atanacak yeni şifre Burada PrincipalContext nesnesi "new PrincipalContext(ContextType.Domain)" olarak... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑