Kayıt ve Güncellemeden Önce Unique Olan Alanların Kontrolü

Programlama da altın kural bir şeyleri parça parça bilmekten çok parça parça bildiğin şeyleri bir bütün olarak nerede ve nasıl kullanacağını bilmendir. Bu yazımızda, daha önce ki yazımızda bulduğumuz indexleri bir kayıt veya güncellemede unique olan alanlardan daha önce kayıt alınmış mı diye sorgulama yapacağız. Örneğin bir kişinin TC kimlik numarası uniquetır. Dolayısıyla yeni bir... Continue Reading →

LINQ ile Dinamik Şart Oluşturmak ve Dinamik “Include” İfadesi Kullanmak

Bir linq sorgusu oluşturulurken çoğu zaman statik şart kullanımı yeterli olabiliyor ama bazı durumlarda where içerine yazılan şart ifadesi duruma göre değişebiliyor. Örneğin bir raporlama yapıldığında kullanıcının seçtiği seçeneklere göre bir şart cümlesinin oluşturulması gerekmektedir. Linqte dinamik şart cümlesi oluşturmak için öncelikle projemize System.Linq.Dynamic referansını eklememiz gerekmektedir. Referansı ekledikten sonra yapmamız gereken linq sorgumuzu şu... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑