Labirent Çözme

Soru:

İki Boyutlu (30×30) Bir Matris kullanarak bir Labirent tanımlayınız (Labirent önceden tanımlı olabilir veya programın
çalışması esnasında (yolun olması garantili) üretilebilir.).
Kapalı nokta için 0, açık nokta için 1 kullanabilirsiniz.
Bu labirenti ekrana yazdırınız.
Labirentte çıkışı bulduran algoritmayı tasarlayınız
Devamını Okuyun

Bir Soru

1’den 20’ye kadar numaralandırılmış anahtarlar ve yine 1’den 100’e kadar numaralandırılmış kapılar bulunmaktadır. Anahtar numarası kapı numarasını tam bölebiliyor ise anahtar kapıya uymaktadır. İlk anahtardan başlanarak bütün anahtarlar bütün kapılara denenmekyedir. Anahtarın kapıya uyması durumunda kapı açık ise kapatılır, kapalı Devamını Okuyun

Faktöriyel Hesaplama

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main(void)
{
    double a=1, n, result=1;
    cout << “Faktoriyelini Almak Istediginiz Sayi: “;
    cin >> n;
    while (a <= n){
          result =result* a;
          a++;}
    cout << n << ” Sayisinin
Devamını Okuyun

Translate »