Cisco Packet Trace ile DHCP Server Kurulumu

Network kurulumlarında dinamik IP kullanılsa bile Packet Trace uygulamasında genellikle statik IP kullanılıyor. Packet Trace uygulamasında DHCP server kurulum adımlarını sırasıyla inceleyelim: [End Points] altında bir adet server ekliyoruz. DHCP Server IP konfigurasyonunu yapalım. DHCP Server, DHCP Servis konfigurasyonunu yapalım Yukarıdaki gibi değerleri girdikten sonra "Save" butonuna tıklanarak DHCP ayarlanmış olur. Son olarak cihazların IP... Continue Reading →

Cisco Cihazların Giriş Ekranına Mesaj Atama

Network yapılarında çeşitli nedenlerden dolayı cihaza bağlantı ekranında her hangi bir mesaj vermek gerekebiliyor. Bunun için kullanılan komut banner komutudur. Komutun kullanılışı şöyledir: Switch(config)#banner motd #Bu bir giris mesajidir# banner komutunda sondaki iki # işareti arasına giriş mesajı yazılır. Örnek Kod banner komutu ile mesaj ayarlandıktan sonra "Switch#copy running-config startup-config" komutu ile RAM üzerinde bulunan... Continue Reading →

Cisco Cihazlara Giriş Şifresi Verme

Network cihazlarında olmazsa olmazımız güvenliktir, güvenliğin ilk adımı da şifrelerdir. Cisco cihazlarında kullanılan çeşitli şifreler bulunmaktadır. Console Şifresi Cihaza console üzerinden bağlantı sırasında istenen şifredir. User Moda giriş için kullanılır. Console şifresi tanımlamak için yazılması gereken kodlar aşağıdaki gibidir. Komut Açıklama CihazYeniAdi(config)#line console 0 console konfigurasyon ekranına giriş yapar CihazYeniAdi(config-line)#password Password Giriş için şifreyi "Password"... Continue Reading →

Cisco Cihaz Adlandırma

Karmaşık ağ yapılarında konfigurasyon ve yönetme işleminin daha kolay ve anlaşılır olması için notwork içerisinde yer alan cihazlara görev ve durumlarına göre yeniden adlandırma yapılmalıdır. Yeniden adlandırma için global konfigurasyonun modunda iken hostname cihaz_adı komutu verilerek cihaz yeniden adlandırılır. Cihaz adlandırma sırasında verilecek adın uyması gereken kurallar: İsim harf ile başlamalı Sadece harf,rakam veya tire... Continue Reading →

Cisco Tarih Saat Ayarlama

Cisco network cihazlarında tarih/saat ayarlamak için ayrıcalıklı modda iken clock set komutu girilir. clock set komutunun kullanımı aşağıdaki gibidir: clock set hh:mm:ss DD ay_adı yyyy set clock komutu parametre açıklaması Parametre Adı Açıklaması hh 24 saat formatında saat mm Dakika değeri ss Saniye değeri DD Tarihin gün değeri ay_adı Tarih ayarlanacak ayın ingilizce adı (değerleri aşağıdaki... Continue Reading →

Cisco Kullanıcı Modları

Cisco cihazlarını yapılandırırken kullanılan üç adet mod bulunmaktadır. Bunlar kullanıcı EXEC modu, Ayrıcalıklı EXEC modu ve Global Konfigure EXEC modudur. Cihaz üzerinde saat görüntüleme, ayarlama gibi temel ayarlamalar yapılacaksa bu mod kullanılır. Komut istemi ekranında yapılandırılacak cihaz isminden sonra > işaretinin olması bu modda çalıştığınızı gösterir. Ayrıcalıklı EXEC moda geçiş yapıldığında cihaz üzerinde her türlü... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑